Tanie usługi księgowe – czy to sie opłaca?

W większości funkcjonujących przedsiębiorstw na pierwszym planie jest minimalizowanie kosztów, co niejednokrotnie czynione jest za wszelką cenę. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze oszczędzanie jest dobrym rozwiązaniem. Na pewno nie sprawdzi się ono w przypadku outsourcingu księgowego, ponieważ w tym wypadku niskie ceny oznaczają niską jakość usług. Tanie usługi księgowe po prostu nie są opłacalne i to z wielu względów.

Przede wszystkim zlecając prowadzenie księgowości podmiotowi, który nie ma do tego odpowiednich kwalifikacji przedsiębiorca naraża się na spore ryzyko. W przypadku, gdy podczas postępowania wyjaśniającego lub kontroli skarbowej wykryte zostaną nieprawidłowości, musi on liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi. Oczywiście może zażądać odszkodowania na drodze cywilnej, ale jest to postępowanie długotrwałe. Poza tym może też zażądać odszkodowania z polisy OC biura rachunkowego z tytułu strat poniesionych na skutek błędów księgowych. Jednak w podmiotach oferujących niskie ceny wysokość polisy nie przekracza wymaganego minimum, więc odszkodowanie może nie pokryć wszystkich strat. Należy jednak pamiętać, że to zawsze przedsiębiorca odpowiada jako pierwszy za wszystkie popełnione wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Nie można też zapominać o tym, że zgodnie z artykułem 77 Ustawy o Rachunkowości karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2 albo oby tym karom jednocześnie podlega osoba, która dopuszcza się:
„nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych”,
„niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych”.
Nietrudno więc osobiście i dość boleśnie przekonać się, że tania księgowość opole może kosztować znacznie więcej, niż nam się wydaje.
Jednak to nie wszystko, bowiem przedsiębiorca może też ponieść straty nieco mniej oczywiste, wynikające z odprowadzania wyższych podatków niż te, do których jest zobowiązany. Z czego to wynika? Otóż z tego, że biuro oferujące tanie usługi do wypracowania zysków potrzebnej wielu klientów, co wiąże się z przeciążeniem pracowników i niemożnością traktowania każdego klienta indywidualnie. W takim podmiocie można liczyć wyłącznie na tzw. minimum ustawowe wykonywanych czynności. Pracownica nie tylko nie mają motywacji, ale też możliwości, by w pełni zaangażować się w sprawy swoich klientów. W efekcie nie poszukują oszczędności i nie podsuwają rozwiązań, pozwalających np. na płacenie niższych podatków. Nie ma też co liczyć na profesjonalne doradztwo podatkowe, ponieważ w tego rodzaju biurach zwykle nie ma po prostu takiej możliwości.
Wybierając biuro warto więc wziąć pod uwagę nieco inne czynniki niż tylko cenę. Jak widać są to tylko pozorne oszczędności, które wcale nie polepszą kondycji naszej firmy. Niska cena usług to spore ryzyko, a także koszty utraconych korzyści, które przez wiele lat współpracy mogą okazać się naprawdę wysokie.

 
 
 
 
Live Chat Software