Archive for maj 1st, 2016

Zobowiązania i należności w firmie

W każdej organizacji w której dochodzi do obrotu środkami pieniężnymi – zarówno za pośrednictwem gotówki, jak również wyłącznie bezgotówkowo, niezbędne jest dokonywanie księgowań poszczególnych operacji gospodarczych. Chodzi tutaj o powstanie zobowiązania lub należności, które potwierdza otrzymana lub wystawiona faktura, jak też o uregulowanie zapłaty z tytułu zakupu lub sprzedaży towaru, […]

Czytaj dalej

 
 
 
 
Live Chat Software