Nowoczesna księgowość

Jak wygląda nowoczesna księgowość opole? Z pewnością cechuje się ona kompleksowością, innowacyjnością, doświadczeniem i bezpieczeństwem. Te cztery cechy powinno posiadać biuro księgowe, któremu zdecydujemy się powierzyć sprawy naszego przedsiębiorstwa. W tego rodzaju podmiocie zwykle zatrudnieni są najwyższej klasy specjaliści, posiadający szeroką wiedzę z zakresu finansów, podatków oraz ksiąg. Oferta profesjonalnych biur to przede wszystkim rachunkowość finansowa, czyli fachowe wsparcie w zakresie prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, a także podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. W zakres takich usług wchodzi m.in.:

 • kompleksowa kontrola dokumentacji oraz zgłaszanie ewentualnych błędów lub braków,

 • wykonywanie i składanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań do różnego rodzaju urzędów,

 • konsultacje wyniku podatkowego i finansowego z przedsiębiorcą,

 • bieżące informowanie o wszelkich zmianach w zobowiązaniach podatkowych, czy obowiązującym stanie prawnym,

 • kontrolowanie należności i zobowiązań,

 • fachowe doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności,

 • wsparcie przy tworzeniu dokumentów inwentaryzacyjnych,

 • tworzenie planu kont oraz planu amortyzacji,

 • prowadzenie ewidencji wyposażania, wartości prawnych i niematerialnych oraz środków trwałych,

 • uczestniczenie w audytach i obsługa podczas kontroli skarbowych,

 • prowadzenie pełnej ewidencji rozliczeń z tytułu podatku VAT,

 • składanie miesięcznych i rocznych deklaracji i wiele innych usług.

Jak więc widać oferta biur rachunkowych jest naprawdę duża, a to zaledwie garstka usług, z których można skorzystać. Oprócz wsparcia w zakresie rachunkowym i księgowym przedsiębiorcy mają też możliwość skorzystania z obsługi w zakresie kadr i płac. Nowoczesne podmioty zapewniają prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa pracy. Obejmuje to również wszelkie zdarzenie związane ze zwalnianiem, zatrudnianiem (np. przygotowanie umowy pracę), czy jakimikolwiek zmianami w przedsiębiorstwie. Co ważne, za wszelkie błędy związane z prowadzeniem dokumentacji odpowiada biuro, ponieważ profesjonalne podmioty objęte są ubezpieczeniem OC. Niemniej ryzyko wystąpienia błędów jest w takiej jednostce niskie, ponieważ wyspecjalizowane biura zatrudniają wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel.

Jakie korzyści dają profesjonalne usługi księgowe? Jest ich naprawdę sporo. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest zredukowanie kosztów prowadzenia działalności. Przedsiębiorca może znacząco obniżyć koszty pracownicze oraz te, związane z nabywaniem i utrzymywaniem sprzętu informatycznego, powierzchni biurowych, czy oprogramowania. Dzięki skorzystaniu z usług wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej te same funkcje księgowe są realizowane przy znacznie niższych kosztach. Ważne jest również to, że przedsiębiorca może skoncentrować się na podstawowym kierunku swojej działalności, co znacząco poprawia efektywność i zwiększa zyski. Zapewnia to również poprawę funkcjonowania wszelkich procesów związanych z kadrami i płacami.

 
 
 
 
Live Chat Software