Amortyzacja

Dzisiaj rachunkowość i pojęcia z nią związane nie są nam wcale takie obce. Niektóre terminy jednak chodź znane, mogą nam wydać się trudne w analizie. Współczesna amortyzacja coraz częściej narażona jest także na występowanie rachunkowości kreatywnej. Sprawia to że wcześniejsze analizy mogą okazać się błędne.

Kiedy pojawia się amortyzacja
Z tym terminem mamy do czynienia najczęściej w sprawozdaniach finansowych. Aby jednak amortyzacja się tam pojawiła, musimy ponosić wydatki na naszą inwestycje. Jakby nie patrzeć sam termin oznacza naliczanie w koszta. Jeśli kupimy samochód to potem przez kilka lat możemy cały czas zaliczać go do naszych kosztów na tym to głównie polega. Jednak samochód to tylko jeden z wielu przykładów różnych inwestycji. Jeśli właściwie podejdziemy do sprawy to zrozumiemy że liczba naszych przyszłych inwestycji przekłada się na wyższą kwotę amortyzacji w zeznaniu finansowym. Firma może w każdej chwili leasingować samochody czy też inne ważne rzeczy potrzebne do prawidłowej pracy.

Co ze stawką
Ogólna podatkowa stawka amortyzacyjna jest stała. Nie zapominajmy jednak że może być ona także zmienna, ale to w zależności od przypadku. W praktyce wysokość samej amortyzacji przekłada się jednocześnie na wielkość nakładów inwestycyjnych oraz na stawki samego procesu. Najlepiej jest jednak stosować odgórne stawki, które przyjęte są w przepisach podatkowych. Robi się tak głównie dlatego, że po prostu są one o wiele wygodniejsze. Jeśli chcemy być kreatywni to pamiętajmy że wtedy będziemy zmuszeni do prowadzenia aż dwóch ewidencji. Z naszego punktu widzenia jest to jednak strata czasu. Ustawa o rachunkowości jednak umożliwia ustalenie sobie okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych na podobny czas okresu amortyzacji. Jest to przepis, z którego bardzo często korzystają różne firmy w tym biura rachunkowe.

Nie zawsze tak różowo
Musimy mieć na uwadze że nie zawsze wspomniany okres tak zwanej ekonomicznej użyteczności jest rzetelny. Gdy spotykamy się z takim przypadkiem mamy idealny przykład klasycznej rachunkowości kreatywnej. Wtedy dane zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym są lekko mówiąc naciągane i jest to celowy zabieg. Rachunek zysków i strat może być bardzo zachwiany i nie do końca jasny. Warto jednak utrzymywać stały poziom amortyzacji nie zmieniając go. Każde odchylenia związane ze zwiększeniem czy zmniejszeniem muszą być zaznaczone i poddane analizie. Bardzo często wielkość całej amortyzacji jest zbliżona do naszych rocznych nakładów inwestycyjnych. Nie każda firma jednak inwestuje i to również trzeba wziąć pod uwagę. Co więc w praktyce daje nam analiza wspomnianej amortyzacji. Przede wszystkim możliwość kontroli, która w tym wypadku jest istotna. Oprócz tego, aby zrozumieć sam proces musimy poznać wszystkie zasady funkcjonowania amortyzacji. Inaczej tak naprawdę ciężko będzie nam zrozumieć to występujące zjawisko. Pamiętajmy również że sam koszt amortyzacji jest zależny od tego im większy, jest nasz udział inwestycyjny. To wszystko musimy brać pod uwagę.

15 Wybór biegłego rewidenta
Jeśli uważamy że wszystkie wybory są łatwe to sami się, oszukujemy takim stwierdzeniem. Niektóre sprawy zwłaszcza te związane z podatkami i księgowością zmuszają nas do trudnych decyzji. Wybór biegłego rewidenta jest jednym z takich kłopotliwych wyborów. Nie chodzi tu o kwalifikacje sprawiające, aby ktoś zajął to stanowisko. Po prostu wybór rewidenta może być mocno ograniczony. Co najciekawsze decyzji nie może podjąć zarząd czy też inne kierownictwo danego przedsiębiorstwa. Warto zauważyć że spółki cywilne i osobowe, są również objęte takimi ograniczeniami co, może dziwić.

Co spowodowało taki stan rzeczy
Na pewno przyczyn należy szukać w art. 66 ustawy 4, która dotyczy bezpośrednio rachunkowości. Sama ustawa brzmiała tak że rewidenta wybierał organ zatwierdzający wszelakie sprawozdania finansowe jednostki. Dlatego zgadzało się że nie mógł być to kierownik czy też ogólnie zarząd. Dzisiaj przekłada się to między innymi na charakter wszystkich spółek także tych z ograniczoną odpowiedzialnością. Pada bowiem zapytanie kto jest, upoważniony do wybierania biegłego rewidenta. Faktycznie dawniej definicja nie była w stanie wskazać jednoznacznie kto, ma to robić bowiem zarząd czy też kierownik bardzo często zatwierdzał sprawozdania finansowe. Gdyby szukać rozwiązania należałoby powołać odpowiedniego audytora a, mogłaby to zrobić niezależna rada nadzorcza czy też inny organ kontrolny.

Kierownik
W myśl zasady kierownik według przepisów jest często członkiem zarządu, zwłaszcza jeśli omawiamy to wszystko w dziedzinie spółek. Firmy partnerskie opierają się przecież na wspólnikach a każdy z nich, ma taką samą władzę nadzorczą. W biurach rachunkowych wieloosobowych zazwyczaj funkcję te pełnią członkowie danego organu bez określonych pełnomocników. Za kierownika możemy również brać tę osobę, która nadzoruje obiekt, pełniąc funkcję likwidatora inaczej syndyka.

W myśl zasady
Nowelizacja ma na celu zmiany. Nie zmienią one jednak funkcjonowania jednostek gdzie władze, sprawuje zarząd. Jego członkowie dalej nie będą mogli wybierać rewidenta, który jest jednocześnie upoważniony do badania sprawozdań finansowych. Natomiast zmiany nastąpią w obrębie firm. Od teraz sprawami rewidenta będzie zajmować się rada nadzorcza lub też inne komisje rewizyjne pod warunkiem że są powołane. Wracając do wspomnianych spółek tutaj zasada, jest bardzo prosta, musi nastąpić podział ról, przez co osoba będzie mogła przystąpić do badania. Nie ma więc przeszkód, aby kierownik na czas wykonania sprawozdania stał się rewidentem. Jest to bardzo jasna i klarowna sytuacja, która wcześniej budziła sporo wątpliwości. Na pewno zmieni to poniekąd obraz wolnych spółek. Zakład z ograniczoną odpowiedzialnością ma o tyle dobrze że w kwestii spornej w każdej chwili można zwołać walne zgromadzenie udziałowców. Jak wiemy z definicji mowa o wszystkich członkach zarządu. Rewident musi być osobą bezstronną, ponieważ badanie może być uznane za nieważne z mocy obowiązującego prawa. Rachunkowość rządzi się własnymi prawami podobnie jak działające biura rachunkowe.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software