Bezpieczeństwo outsourcingu księgowego

Outsourcing księgowy cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu wszystkie sprawy związane z prowadzeniem ksiąg, czy dokumentacji kadrowo-płacowej są powierzone odpowiednio wykwalifikowanym specjalistom. Nie każdy jednak pamięta, że współpraca z biurem rachunkowym wcale nie zwalnia z odpowiedzialności przedsiębiorcy za wszelkie niedopatrzenia i błędy. Podpisanie umowy na outsourcing księgowy polega przede wszystkim na udzieleniu pełnomocnictwa do prowadzenia ksiąg, sporządzenia deklaracji, podpisywania ich, a niekiedy także do reprezentacji przed urzędami. Natomiast za wszystkie błędy dotyczące np., nieprawidłowych zapisów w księdze przychodów i rozchodów odpowiada przedsiębiorca i to on ponosi ich konsekwencje w postaci odsetek podatkowych, czy kar skarbowych. Z tego właśnie względu bardzo ważny jest wybór biura rachunkowego opole, któremu można bez obaw powierzyć prowadzenie dokumentacji.

Nie oznacza to jednak wcale, że biuro zajmujące się księgami jest całkowicie zwolnione z odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie – odpowiada ono za wyrządzone szkody w zakresie przewidzianym w sporządzonej umowie. Ponadto bezpieczeństwo przedsiębiorcom zapewnia też polisa OC, którą każda firma księgowo-rachunkowa ma obowiązek posiadać. W ramach tego ubezpieczenia, każdy klient biura, który poniósł jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji, ma możliwość wystąpienia o odszkodowanie. Jego wysokość ściśle zależy od tego, jaka jest kwota polisy. Nietrudno więc zauważyć, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym większe odszkodowanie. Wybierając biur warto więc zwrócić swoja uwagę na tą kwestię, aby w razie potrzeby kwota odszkodowania pokryła wszelkie starty. Co ważne, im wyższa polisa, tym większa pewność, że biuro zatrudnia doskonale wykwalifikowaną kadrę i na pewno nie pozwala sobie na jakiekolwiek błędy, mogące przyczynić się do konieczności wypłacenia odszkodowania. Można więc mieć pewność, że w takim biurze zarówno księgi handlowe, jak i lista płac, czy deklaracje podatkowe zawsze będą pozbawione błędów.
Jak zatem widać bezpieczeństwo outsourcingu księgowego jest dyskusyjne. Niemniej korzystanie z usług biura jest z pewnością znacznie mniej ryzykowne niż samodzielne prowadzenie ksiąg, czy zatrudnianie księgowej. Odpowiedzialność jest w tym przypadku podzielona, a w razie problemów można otrzymać odszkodowanie. Co więcej, w profesjonalnych biurach zatrudnieni są wyłącznie wysokiej klasy specjaliści, dzięki którym można zmniejszyć koszty uzyskania przychodu. Dzięki odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu mogą oni zoptymalizować wydatki firmy, sporządzając odpowiedni plan restrukturyzacji. Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo danych firmy, to każde biuro jest zobowiązane do przestrzegania w tym zakresie odpowiednich przepisów. Nie ma więc obaw, że newralgiczne dla przedsiębiorstwa dokumenty trafią w niepowołane ręce.

 
 
 
 
Live Chat Software