Bezpieczeństwo usług księgowych

Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości lub wydają krocie na utworzenie stanowiska pracy dla księgowej. Uważają oni, że powierzanie ważnych spraw firmy zewnętrznemu podmiotowi nie jest rozwiązaniem bezpiecznym. Okazuje się jednak, że nie mają racji. Zatrudnienie księgowej to nie tylko ogromny wydatek, ale też ryzyko – osoba taka nie zawsze ma odpowiednie kwalifikacje, a w razie choroby, czy urlopu firma zostaje bez księgowego. Samodzielne prowadzenie ksiąg to także nie jest rozwiązanie optymalne – niewielu jest przedsiębiorców znających doskonale obowiązujące przepisy podatkowe i ich interpretacje. Z tego właśnie względu skorzystanie z usług firmy księgowej jest zdecydowanie lepszym i bezpieczniejszym wyjściem. Przede wszystkim dlatego, że w takim podmiocie zatrudnieni są profesjonaliści, którzy są na bieżąco z obowiązującym prawem podatkowym. Ponadto mogą oni korzystać ze wsparcia współpracowników, w tym również radców prawnych, aby maksymalnie obniżyć koszty uzyskania przychodu w firmach swoich klientów.

Jednakże, aby usługi takie były w pełni bezpieczne, ważne jest dokładne sprawdzenie firmy, której zdecydujemy się powierzyć dokumenty. Warto przy tym uświadomić sobie, że podpisanie umowy z biurem wcale nie ogranicza odpowiedzialności przedsiębiorcy za wszelkie niedopatrzenia, czy błędy wykryte przez fiskusa. Co ważne, współpraca z podmiotem świadczącym usługi księgowe polega głównie na udzieleniu przydzielonemu pracownikowi pełnomocnictw do sporządzania oraz podpisywania wszelkich deklaracji podatkowych sporządzanych w imieniu klienta. Pomimo to osobą, która ponosi konsekwencje błędnych zapisów jest zawsze przedsiębiorca, który może być obarczony np. koniecznością zapłacenia odsetek ustawowych, czy kar skarbowych. Nie oznacza to jednak, że biuro zupełnie nie odpowiada za jakość świadczonych usług i ewentualne błędy. Otóż tego rodzaju podmioty ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w zakresie określonym w sporządzonej umowie. Ponadto interesy klienta chroni też polisa OC, dzięki której klient może uzyskać stosowne odszkodowanie. Dla biur, które oferują rozliczenia w ramach ksiąg przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego minimalna suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia wynosi 5 tysięcy euro.
Oczywiście bezpieczeństwo outsourcingu księgowego zależy też w dużej mierze od jakości usług księgowych oferowanych przez biuro. Istotne znaczenie mają zwłaszcza kwalifikacje zawodowo zatrudnionych w nim pracowników. Warto je sprawdzić jeszcze przed podpisaniem umowy, aby mieć pewność, że dokumentami firmy zajmować się będą wyłącznie doskonale wykwalifikowani specjaliści. W związku z intensywną konkurencją rynkową wiele biur oferuje również mnóstwo usług dodatkowych, takich jak chociażby audyty dokumentacji firmowej, czy optymalizację kosztów prowadzenia działalności. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w tej branży cena usług jest adekwatna do ich jakości. Zbyt niskie ceny nie świadczą dobrze o poziomie usług.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software