Biura rachunkowe jako spółki cywilne

Biuro rachunkowe w odpowiednim rozrachunku może stać się bez problemów spółką cywilną. Na czym polega tak naprawdę różnica między spółką cywilną a innym charakterem prawnym. Przede wszystkim w spółce cywilnej jest to umowa, która nie posiada własnej osobowości prawnej. W ten sposób nie mamy do czynienia z jednostką organizacyjną, ponieważ nie ma tu żadnego podmiotu prawnego. W przypadku spółek osobowych taki podmiot już występuje. Ponieważ nie ma samodzielnego podmiotu to jedynie wspólnicy w takiej spółce, odpowiadają prawnie. Jeśli nie ma ustalonego prawnie podmiotu to, przekłada się to na brak własnego mienia. Wszystko co zdobędą wspólnicy, jest niczym innym jak mieniem, które stanowi współwłasność. Dlatego z punktu widzenia prawa nie możemy tego nazwać spółką. Jeśli zagłębiać się w to dalej spółka cywilna nie może posiadać własnej firmy, ponieważ to wspólnicy są przedsiębiorcami.

Reprezentowanie spółki
W takich wypadkach ogólne reprezentowanie imienia spółki może odbywać bez przeszkód. Każdy wspólnik jest zobowiązany i posiada stosowne uprawnienia do tego, aby reprezentować spółkę. Prowadzenie spraw przez spółkę cywilną wydaje się pozbawione problemów i jakiś większych utrudnień. Jednak żeby wszystko funkcjonowało właściwie, trzeba pomyśleć o wspólnym majątku. Chodzi głównie o wkład finansowy nie, musi być to sama własność, ale również i prawa wymagane do ich używania. Wkład finansowy powinien być taki sam dla każdego wspólnika bez wyjątku. Wszystkie inne zaciągnięte w czasie działania spółki zobowiązania są rozkładane tak samo. Każdy wspólnik posiada też pełną odpowiedzialność za majątek wspólny, jak i indywidualny. Niestety w tym wypadku bilans zysków i strat jest po prostu równy. Takie rozwiązanie jest dobre, gdy spółka zyskuje, ale w przypadku straty tracą wszyscy.

Wypowiedzenie wkładu własnego
Czasem umowy zawierane przez wspólników nie posiadają oznaczonego okresu. Oznacza to, że zgodnie z prawem dany wspólnik może wystąpić z wkładu własnego na 3 miesiące przed końcem roku rozliczeniowego. Warto podkreślić, że nawet w czasie oznaczonym można wypowiedzieć taki udział. W praktyce wypowiedzenie opiera się na zwrocie wkładu. Także wierzyciele mają możliwość wykluczenia takiego wspólnika. Zgodnie z przepisem jest to możliwe w przypadku gdy niemożliwa jest egzekucja przez 6 miesięcy. W przypadku wierzycieli osobistych okres ten jest krótszy o 3 miesiące. Czasem czas zawarty w umowie może być jeszcze krótszy dlatego też także, może być to jeden z wyjątków.

Spółka
Spółki niezależnie od formy, w jakiej funkcjonują, mogą być rozwiązane przez każdego wspólnika. Oczywiście wpierw sprawę musi rozpatrzeć sąd. Wtedy też ogłaszana jest upadłość. Prawidłowo musi nastąpić spłata wszystkich zaległych długów a dopiero wtedy, zwraca się wkłady poniesione w spółkę i dzieli ewentualne zyski. Jeśli były to tylko same straty wówczas wspólnicy muszą po równo spłacić wszystkie zobowiązania. Trzeba jednak wierzyć, że spółka przyniesie właściwe przychody i będzie funkcjonować właściwie.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software