Biuro rachunkowe – jak założyć?

Zakładanie biura rachunkowego to nic innego jak otwieranie działalności gospodarczej, dlatego też przyszły przedsiębiorca powinien spełni wszystkie wymogi związane z otwieraniem firmy. Wśród nich jest m.in. wypełnienie formularza CEIDG, który można znaleźć zarówno w internecie, jak i w urzędzie miasta, czy gminy. Dzięki temu drukowi można jednocześnie dokonać zgłoszenia do kilku różnych instytucji. Przede wszystkim dokument ten stanowi wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, który nadaje firmie numer regon. Poza tym formularz CEIDG jest także zgłoszeniem identyfikacyjnym składanym do urzędu skarbowego. W dokumencie występujemy o nadanie lub wskazanie numeru NIP, a także wybór opodatkowania. Dodatkowo druk ten stanowi zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych do ZUS. Ten sam dokument trzeba wypełnić w sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek zmiany w podanych wcześniej informacjach. W formularzu tym podaje się także rodzaj wykonywanej działalności, a numery poszczególnych czynności można uzyskać z PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności. Warto wiedzieć, że nie ma określonego limitu numerów PKD.

W przypadku zakładania firmy osobisty numer NIP staje się automatycznie numerem firmowym. W przypadku, gdy do tej pory nie mieliśmy nadanego NIP-u będzie ona nadany po złożeniu wniosku CEIDG. W formularzu tym składamy trzy oświadczenia podatkowe. Deklarujemy w nim nie tylko formę opodatkowania, ale także formę opłacania zaliczek oraz rodzaj ksiąg. Wskazujemy również, kto będzie prowadził księgowość oraz gdzie przechowywane będą dokumenty księgowe przedsiębiorstwa. Nie można też oczywiście zapomnieć o ZUS-ie. W przypadku, gdy prowadzenie biura rachunkowego opole będzie naszym jedynym źródłem trzymania należy wypełnić druk ZUA. Natomiast w przypadku, gdy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę i zarabiamy powyżej minimalnej krajowej musimy wypełnić druk ZZA. Jeśli jednak zarabiamy poniżej średniej krajowej to wypełniamy druk ZUA, a w przypadku spółki cywilnej trzeba wypełnić druk ZPA.
Oprócz wspomnianego druku CEIDG przydatne jest również założenie konta firmowego, którym może być konto prywatne. Oczywiście można za wszystko płacić gotówką, ale nie jest to zbyt wygodne. W przypadku jednak, gdy wartość transakcji przekracza 15 tysięcy euro istnieje obowiązek używania konta firmowego i to bez względu na liczę przelewów. O założeniu firmowego konta trzeba poinformować ZUS i urząd skarbowy za pomocą wniosku aktualizacyjnego CEIDG.
Kolejnym ważnym elementem związanym z założeniem biura rachunkowego opole jest wykupienie polisy od odpowiedzialności cywilnej. Każde biuro rachunkowe jest zobowiązane do posiadania ubezpieczenia, którego zakres obejmuje wszystkie szkody wyrządzone prowadzoną przez nas działalnością. Minimalna suma gwarancyjna zależy od przedmiotu działalności, ale generalnie w przypadku pojedynczej czynności nie może być ona mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 10 tysięcy euro. Dobrym pomysłem na założenie usługowej działalności księgowej jest franczyza, która zapewnia kompleksowe wsparcie.

 
 
 
 
Live Chat Software