Druki

Umowa z biurem

5 lutego 2015

Druki

Umowa z biurem

Biuro rachunkowe Hornet Opole Sp. z o.o. ul. Oleska 7, pok.108 45-052 Opole NIP: 754-307-82-63 Tel. /48/ 77 445 94 34 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR 05/2015 Zawarta w Opolu, w dniu 02.02.2015 r. pomiędzy: 1. ……………………………….. z siedzibą w Opolu przy ul. ……………………. , zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: ………………………………………. […]

Czytaj dalej

 

Pełnomocnictwo

3 lutego 2015

Druki

Opole, dnia PEŁNOMOCNICTWO ……………………………………………(nazwisko i imię) Pesel…………………………………… prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ………..…………………………………………………………………. (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w ……….. …………………………………………………….. (adres) REGON…………………….., NIP………………………….. udziela pełnomocnictwa Panu Piotrowi Hordyńskiemu prezesowi Biura Rachunkowego Hornet Opole Sp. z o.o. (KRS 0000505132) do reprezentowania w toku postępowań kontrolnych i podatkowych oraz przed organami podatkowymi, skarbowymi […]

Czytaj dalej

 
 
 
 
Live Chat Software