Cennik

* Dostarczanie dokumentów elektronicznie lub tradycyjnie:

 • aplikacja do śledzenia wyników    – w cenie usługi
 • dostęp do skanów dokumentów firmy  –  w cenie usługi
 • aplikacja do wystawiania faktur – w cenie usługi

* Zapewniamy stałą opiekę prawną i księgową dla naszych firm /usługa Ekstra/

* Zakładanie firmy, w tym również Spółki z o.o. –  za darmo dla naszych klientów

*Promocja uzależniona jest od indywidualnej oceny sytuacji klienta*

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – usługa Standard

do 10 dokumentów

do 10  dokumentów

              120 zł /netto/

               89 zł  Usługa Smart  **

               99 zł  Usługa Smart dla Vat **

      /sprawdź warunki promocji bezterminowej/

do 30 dokumentów                160 zł
do 50 dokumentów                220 zł
do 100 dokumentów                310 zł
do 200 dokumentów                460 zł
Drukowanie dokumentów dostarczonych elektronicznie      0,80 zł/stronę

* JPK + 10% ceny

** z wyłączeniem usług i handlu za granicą RP

Uwaga! Promocje nie kumulują się

w cenie usługi zawarte są również następujące czynności:

– sporządzenie deklaracji VAT-7

– deklaracja ZUS właściciela

Panel internetowy i wystawianie faktur online w cenie usługi,

Wykaz czynności wchodzących w usługę: prowadzenie kpir – standard

 • przyjęcie, odczytanie, sprawdzenie dostarczonych dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i księgowym
 • wprowadzenie /pobranie do programu księgowego dostarczonych dokumentów / skanów.
 • obliczenie podatku dochodowego i podatku vat uwzględniając odliczenia właścicielskie
 • księgowanie odpisów amortyzacyjnych.
 • wprowadzenie środka trwałego i naliczenie planu amortyzacji .
 • wprowadzenie i przeliczenie dla potrzeb księgowych polis .
 • zaksięgowanie list płac i narzutów
 • wprowadzenie dowodów księgowych z dostarczonych dokumentów źródłowych – informacji klienta
 • wykonanie i wysłanie deklaracji vat oraz pliku JPK w obowiązującym terminie
 • pozostałe czynności w usłudze Ekstra + 50% lub płatne dodatkowo 80 zł/h

Prowadzenie ksiąg handlowych – usługa Standard

Promocja “Na dzień dobry” dla nowych spółek z o.o. już od 300 zł miesięcznie do pół roku…  szczegóły tel 692297008

do 10 dokumentów                                 600zł /netto/  

do 50 dokumentów                                    800 – 1200 zł

do 100 dokumentów                                 1000 – 1400 zł

do 150 dokumentów                                  1200 – 1800 zł

powyżej 150                                                   1800zł  +50 zł  za każde 10 dok. powyżej

* JPK + 10% ceny

Sprawozdanie finansowe dla firm zawieszonych pow. 6 miesięcy    500 –  1000 zł /netto/

brak wyciągu bankowego w formacie MT940                                       50 zł  /netto/

sporządzanie raportu kasowego                                              50 zł /netto/ miesięcznie

Drukowanie dokumentów dostarczonych elektronicznie      0,80 zł/ stronę

Panel internetowy i wystawianie faktur online w cenie usługi

Usługa Ekstra – ceny + 50% –  dla wymagających klientów

Prowadzenie spraw kadrowych

czynności związane z przyjęciem 1-go pracownika
w tym :
– umowa o prace
– umowa zlecenie, o działo-zgłoszenie do ZUS
30 zł /netto/
czynności związane ze zwolnieniem 1-go pracownika
w tym :
– świadectwo pracy
– wyrejestrowanie z ZUS
30 zł

Prowadzenie spraw płacowych

/w tym wynagrodzenia  członków zarządu/

za pierwszego pracownika  35zł /miesięcznie   /
za każdego następnego         30zł
w tym :
lista płac deklaracja ZUS

PIT 4R, PIT 11, PIT 8B             25 zł

Wykaz czynności wchodzących w usługę kadry i płace:

 • wykonanie umowy/ o prace, zlecenie, o dzieło/ – po otrzymaniu niezbędnych informacji od pracodawcy
 • wykonanie świadectwa pracy – po otrzymaniu niezbędnych informacji od pracodawcy
 • zgłoszenie do ubezpieczeń
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • naliczenie listy płac – po otrzymaniu informacji o wysokości wynagrodzeń, chorobowych i urlopów
 • wysyłanie co miesiąc niezbędnych deklaracji do ZUS
 • wprowadzanie zwolnień lekarskich i urlopów do systemu
 • prowadzenie akta osobowe – umowa o pracę
 • uzupełnienie teczki osobowej o nowe informacje
 • wykonanie deklaracji pit 4R, pit 11, pit 8B w obowiązujących terminach
 • pozostałe czynności w usłudze Ekstra + 50% lub płatne dodatkowo 60 zł/h

Prace dodatkowe dla naszych klientów               85 zł/h

w tym :

sporządzanie zeznań rocznych

dodatkowe prace związane z nieterminowym dostarczeniem dokumentów

uzupełnianie dokumentacji bankowej

* Powyższe ceny dotyczą pierwszego roku kalendarzowego współpracy.

W następnch latach po zmianie ceny /zgodnie z umową/ stosujemy nową cenę obliczoną na podstawie ostatniej faktury z poprzedniego roku. Przy zmianie ilości dokumentów po podwyżce /lub obniżce/ stosujemy współczynik wynikający z podzielenia ceny z pierwszej faktury po zmianie ceny przez ilość faktur z tego miesiąca

* Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen raz w roku, proporcjonalnie do zmiany kwoty najniższego  wynagrodzenia

* Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany ceny w stosunku do konkretnego klienta ze względu na specyfike działalności lub współpracy

 
 
 
Live Chat Software