Co oferuje biuro rachunkowe?

Samodzielne prowadzenie dokumentacji księgowej oraz tej związanej z kadrami i płacami to z pewnością rozwiązanie najtańsze. Jednak, czy jest ono najwygodniejsze? Czy na pewno opłaca się poświęcać czas na prowadzenie tego rodzaju rozliczeń zamiast zajmować się rozwojem przedsiębiorstwa? Na to pytanie każdy właściciel firmy powinien odpowiedzieć sobie sam, biorąc pod uwagę nie tylko powyższe aspekty, ale również fakt, że w razie jakichkolwiek pomyłek na firmę mogą być nałożone bardzo uciążliwe kary. Zamiast narażać się na takie problemy znacznie wygodniej jest skorzystać z profesjonalnego outsourcingu księgowego. Nowoczesne biura rachunkowo-podatkowe pracują na wysokiej klasy programach finansowo-księgowych, a także umożliwiają dostarczanie dokumentów, np. rachunków, czy bilansu w formie skanów za pośrednictwem internetu. Co ważne, każdy przedsiębiorca ma też możliwość dostępu do swoich dokumentów i może na bieżąco je kontrolować. Zapobiega to ewentualnym błędom, które mogłyby narazić przedsiębiorcę na nieprzyjemne kontrole, a nawet kary.

W pewnym stopniu przedsiębiorca jest oczywiście zabezpieczony przed skutkami takich kar. Wynika to z faktu, że wyspecjalizowane biura rachunkowo-księgowe mają obowiązek posiadania polisy OC. Dzięki temu ich klienci mogą bez większych trudności uzyskać odszkodowaniem, dzięki któremu negatywne skutki błędów nie będą aż tak uciążliwe. W ofercie tego rodzaju podmiotów jest przede wszystkim zajmowanie się dokumentacją księgową. Dotyczy to przede wszystkim:
prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych,
prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
prowadzenia i rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego,
reprezentacji klienta przed organami kontroli skarbowej i urzędem skarbowym,
obsługi zewnętrznych kontroli,
sporządzania oraz składania w imieniu przedsiębiorcy deklaracji zus, czy podatkowych,
sporządzania oraz składania dokumentów związanych ze statystykami,
sporządzania rachunku zysków i strat oraz innych okresowych raportów,
prowadzenia różnego rodzaju dokumentacji urzędowej związanej z prowadzoną działalnością,
wyprowadzenia ewentualnych zaległości oraz bieżącej kontroli ksiąg.
Oczywiście biura rachunkowe zajmują się również obsługą kadrową i płacową. W zakres tego typu usług wchodzi m.in.:
przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów kadrowych, takich jak chociażby umowa zlecenie, rozwiązanie umowy, czy aneks do umowy, świadectwo pracy itp.,
prowadzenie oraz aktualizowanie teczek osobowych,
sporządzanie listy płac,
prowadzenie ewidencji urlopowej i związanej z tym kontroli w zakresie uprawnień pracowniczych,
przygotowywanie skierowań na badania okresowe i wstępne oraz prowadzenie ewidencji wykonanych badań,
sporządzanie regulaminów,
naliczanie wynagrodzeń i ekwiwalentów,
przygotowywanie różnego rodzaju raportów i deklaracji do ZUS, GUS, czy US,
nadzór nad ważnością szkoleń BHP,
sporządzanie umów cywilno-prawnych,
wyliczanie obciążeń dotyczących wypłaty wynagrodzeń i wiele innych.
Jak więc widać profesjonalny outsourcing księgowy to idealne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy i warto z niego skorzystać.

 
 
 
 
Live Chat Software