Co wybrać – outsourcing czy zatrudnienie księgowej?

Zarówno podczas rozpoczynania, jak prowadzenia działalności przedsiębiorcy muszą podejmować trudne decyzje związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji kadrowo-płacowej. Wybór sposobu prowadzenie rozliczeń podatkowych ma ogromny wpływ na działalność operacyjną firmy, dlatego musi być dokładnie przemyślany. Przyjrzyjmy się zatem każdemu ze wspomnianych rozwiązań, aby mieć pewność, że podejmiemy dobrą decyzję.

W firmach, które zdecydowały się na wewnętrzne prowadzenie spraw księgowych, najczęściej uzasadnia się taką decyzję tym, że przedsiębiorca chce mieć „na miejscu” osobę odpowiedzialną za rozliczenia. Poza tym jako zaletę tego rozwiązania wymieniany jest także szybki przepływ informacji praz bieżący dostęp do dokumentów. Warto jednak uświadomić sobie, że takie rozwiązanie niesie ze sobą bardzo wysokie koszty. Wiążę się ono również z ryzykiem utraty stabilności, gdy np. główny księgowy będzie długotrwale chory lub pojawią się konflikty na linii przedsiębiorca – pracownik.
Przyjrzyjmy się dokładniej kwestii kosztów. W przypadku biura rachunkowego opłata za usługi jest najczęściej stała lub zmienna, jeśli taką podpisaliśmy umowę. Decydując się na zatrudnienie pracownika do prowadzenia księgowości trzeba wydać pieniądze zarówno na zakup sprzętu i oprogramowania, jak i wszelkich aktualizacji, a także na prenumeraty branżowych czasopism oraz oczywiście na wynagrodzenie i szkolenia dla pracownika. Warto też zwrócić uwagę, że nie jest łatwo znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie prowadzić zarówno księgowość opole, jak i sprawy kadrowo-płacowe. Z tego względu zwykle konieczne okazuje się utworzenie co najmniej dwóch etatów. Warto przy tym pamiętać, że zatrudnienie specjalisty nie zawsze jest gwarancją zabezpieczenia interesów firmy. Trudno bowiem zweryfikować umiejętności nowego pracownika, jeśli w firmie nie ma kogoś z odpowiednimi kwalifikacjami. Wówczas umiejętności są zwykle weryfikowane dopiero podczas pierwszej kontroli urzędu skarbowego, a to może być bardzo kosztowne.
Decydując się na usługi biura księgowego przedsiębiorca może skorzystać z kompleksowej obsługi w zakresie:
prowadzenia bieżących rozliczeń w urzędem skarbowym, ZUS, GUS, czy innymi instytucjami,
profesjonalnego doradztwa podatkowego,
kontaktowania się z prawnie wymaganymi organami.
W biurach pracują wyspecjalizowane zespoły, dzięki czemu pomoc udzielana jest efektywnie i znacznie szybciej niż w przypadku księgowości wewnętrznej.
Zastanówmy się jeszcze nad kwestią odpowiedzialności finansowej za błędy księgowe. W przypadku własnego pracownika przedsiębiorca ma możliwość obciążenia go za szkody do wysokości trzykrotności wynagrodzenia. Natomiast w certyfikowanych biurach, które mają obowiązek posiadania polisy OC można znaczenie łatwiej dochodzić naprawy szkód i uzyskać odszkodowanie.
Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione kwestie, nietrudno zauważyć, że znacznie wygodniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest outsourcing księgowości. Zanim jednak zdecydujemy się podpisać umowę, warto zweryfikować jakość obsługi w interesującym nas biurze.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software