Czy tania księgowość naprawdę się opłaca?

18 maja 2016

Aktualności

Obecna sytuacja rynkowa nie jest zbyt korzystna dla przedsiębiorców, dlatego wielu z nich czuje potrzebne znacznego ograniczania wydatków swoich firm. Jest to w pełni zrozumiałe i uzasadnione, jednak warto uświadomić sobie, że nie wszystkie oszczędności są opłacalne.

Jednym z działów, na których często się oszczędza jest księgowość. Nie bierze ona udziału w generowaniu przychodów, przez co często traktowana jest po macoszemu, jako tzw. zło konieczne narzucone przez obowiązujące przepisy. Z tego właśnie względu wszelkie wydatki na ten cel są spychane na margines i maksymalnie ograniczone. Tymczasem sprawnie działająca księgowość może znacznie obniżyć koszty zobowiązań podatkowych, np. zmniejszając koszty uzyskania przychodu.
Niestety trudno jest zmienić podejście przedsiębiorców do księgowości. Najczęściej o tym, że ograniczanie kosztów w tym obszarze nie jest dobrym rozwiązaniem, dowiadują się oni po kontroli skarbowej, skutkującej karami. Prowadzenie rachunkowości przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia najczęściej skutkuje wieloma nieprawidłowościami. Konsekwencje finansowe takich błędów są niezwykle dokuczliwe. Wygląda to tak samo zarówno w sytuacji, gdy księgowy zatrudniony jest w firmie, jak i wtedy, gdy przedsiębiorca korzysta z taniego outsourcingu księgowego. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości:
”Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:
1. nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,
2. niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych
– podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.”
Tania księgowość Opole nie tylko naraża przedsiębiorcę na koszty, ale także przyczynia się do płacenia podatków wyższych niż należne. Podsumowując straty poniesione z powodu popełnionych błędów z kosztami utraconych korzyści otrzymamy całkiem wysoką sumę, którą firma mogłaby zyskać zamiast stracić. Jak więc widać nie opłaca się oszczędzać w kwestii księgowości, ponieważ nie przynosi to wymiernych korzyści. Dotyczy to zarówno działu księgowego w firmie, jak i outsourcingu księgowego.
Wybierając tanie biuro rachunkowe można mieć pewność, że jego pracownicy nie mają wystarczającej motywacji do pracy, a do tego brakuje im kwalifikacji i doświadczenia. Ponadto niejednokrotnie mają oni p o prostu zbyt wiele pracy, aby w należyty sposób zająć się dokumentacją każdego klienta. Nie ma więc co liczyć na to, że będą oni czynnie poszukiwać możliwości zaoszczędzenia i podsuwać klientowi optymalne rozwiązania, mające bezpośredni wpływ zarówno na odprowadzany podatek, jak i inne zobowiązania. Biura oferujące tanie usługi najczęściej wykonują wyłącznie tzw. „ustawowe minimum”, a do tego obsługują naprawdę dużą liczbę klientów, ponieważ tylko dzięki temu mogą wypracować zysk. Trudno w takim motłochu liczyć na indywidualna obsługę, a odejście jednego, czy nawet kilku klientów nie stanowi w takim biurze żadnego problemu.

20.Biuro rachunkowe – współpraca na lata

Współpraca z biurem rachunkowym zwykle trwa wiele lat, dlatego bardzo ważne jest to, aby dobrze przemyśleć jego wybór. Decyzję najlepiej podjąć w oparciu o obiektywne czynniki i mając świadomość niektórych istotnych zagadnień. Najważniejsze kwestie to:
jaki jest zakres usług danego biura rachunkowego Opole – na ogół większość biur ma bardzo podobną ofertę, co wynika z obowiązujących przepisów. Żelazna podstawa to obsługa kadrowo-płacowa oraz rachunkowość podatkowa. Jednak niektóre podmioty oprócz tego oferują też rachunkowość finansowo-zarządczą, która umożliwia przedsiębiorcy pełny nadzór nad kondycją finansową jego firmy. W przypadku, gdy dane przedsiębiorstwo ma pewne szczególne potrzeby, należy od razu poinformować o tym biuro, aby mieć pewność, że zostaną one zaspokojone,
liczba klientów – teoretycznie każde biuro rachunkowe powinno świadczyć usługi na tym samym poziomie. W praktyce bardzo wiele zależy od wielkości podmiotu. W dużych biurach obsługiwanych jest wielu klientów, więc trudno tu liczyć na indywidualne podejście. Poza tym w dużych organizacjach bardzo często panuje chaos organizacyjny, który wraz z rozproszoną odpowiedzialnością wpływa negatywnie na wynik księgowy. Jednakże duże biura to także szersza specjalizacja, dzięki czemu klient może liczyć na dodatkowe usługi, np. specjalistyczne ubezpieczenia, czy tanie kredyty. Małe biura mają dwie istotne cechy – zapewniają indywidualną opiekę nad klientem i działają nieszablonowo, uwzględniając szczególne potrzeby podatnika. Bez wątpienia w takim biurze można liczyć na bliską relację oraz zaangażowanie w rozwiązywanie pilnych problemów nawet poza godzinami pracy,
certyfikat Ministerstwa Finansów – przed deregulacją do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych niezbędne było zezwolenie Ministerstwa Finansów. Obecnie nie jest ono konieczne, ale biura, które je posiadają zapewniają wysoką jakość usług,
kwalifikacje pracowników – bardzo powszechną praktyką nierzetelnych biur rachunkowych jest zatrudnianie pracowników o niewystarczających kwalifikacjach. W takich podmiotach certyfikat lub odpowiednie wykształcenie mają wyłącznie właściciel lub jeden z pracowników, podczas gdy reszta personelu nie ma niezbędnych kwalifikacji. Jest to bardzo niekorzystne rozwiązanie dla przedsiębiorcy, ponieważ nie daje pewności, że księgowość prowadzona jest w sposób prawidłowy. Warto więc sprawdzić kwalifikacje pracowników i upewnić się, że dokumentacja firmy będzie prowadzona przez osoby mające odpowiednie wykształcenie,
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami „Kto wbrew przepisom ustawy (…) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (…) bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.” Niestety jest to tylko teoria – obecnie często natknąć się można na biura, które nie posiadają ważnej polisy OC. Warto sprawdzić, czy wybrany podmiot posiada takowe ubezpieczenie i w jakiej kwocie.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software