Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Oferta większości biur rachunkowych jest dość podobna. Przede wszystkim można w nich skorzystać z profesjonalnego wsparcia w zakresie prowadzenia księgowości oraz rachunkowości. Ponadto zakres usług obejmuje także prowadzenie dokumentacji księgowo-kadrowej, a w niektórych podmiotach można też liczyć na doradztwo podatkowe oraz consulting finansowy. Jak więc widać oferta jest bardzo zróżnicowana, gdyż każdy klient takiego biura ma nieco inne wymagania.

Jeśli chodzi o prowadzenie ksiąg oraz rachunkowości to zakres usług obejmuje zwykle następujące czynności:
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych,
reprezentowanie klienta przed urzędami,
prowadzenie obsługi kadrowej firm, w tym m.in. składanie różnego rodzaju deklaracji, przygotowywanie umów, wypowiedzeń, czy przygotowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont,
opracowywanie oraz wdrażanie zasad rachunkowości w firmie,
sporządzanie planu amortyzacji i prowadzenie ewidencji wartości prawnych, niematerialnych oraz wyposażenia, czy środków trwałych,
prowadzenie kompleksowych rejestrów VAT w zakresie zakupu i sprzedaży,
rejestrowanie dowodów księgowych w księgach w zgodzie z zasadami rachunkowości,
sporządzanie indywidualnych, comiesięcznych wydruków zapisów księgowych zgodnie ze wskazaniami klienta,
przygotowywanie i wysyłanie deklaracji VAT i CIT,
sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych,
udzielanie porad oraz wyjaśnień podatkowo-księgowych,
nadzór nad rachunkową i formalną prawidłowością emitowanych oraz przyjmowanych dokumentów,
sporządzanie planów biznesowych oraz wniosków kredytowych,
obsługa korespondencji z bankami, urzędami oraz wszelkimi innymi instytucjami wskazanymi przez klienta,
przeprowadzanie controllingów i audytów każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa,
nadzorowanie prowadzenia oraz ewidencjonowania stanów magazynowych za pomocą profesjonalnego oprogramowania magazynowego.
Oczywiście w nowoczesnych biurach korzysta się z najnowszych zdobyczy technologicznych. Pomagają w tym różnego rodzaju specjalistyczne programy, dzięki którym możliwy jest m.in. elektroniczny obieg dokumentów. Usprawnia on współpracę między firmą a biurem rachunkowym, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w sytuacji gdy oba podmioty mają siedziby oddalone od siebie. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest również udostępnianie przez biura rachunkowe oprogramowania w postaci tzw. e-panelu. Dzięki niemy zarówno klient, jak i księgowy ma bezpośredni wgląd do wszystkich zaksięgowanych płatności, zakupów, sprzedaży, a także podatków, danych magazynowych i kadrowych, czy wszelki należności, zobowiązań i zestawień księgowych. Takie rozwiązania likwidują konieczność osobistego dostarczania dokumentów do biura, co dla przedsiębiorców bywało uciążliwe. Powierzenie prowadzenia dokumentacji księgowo-rachunkowej profesjonalistom to opcja, z której korzysta coraz większa liczba współczesnych przedsiębiorców.

 
 
 
 
Live Chat Software