Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

W związku z dużym stopniem skomplikowania przepisów podatkowych wzrosło zainteresowanie przedsiębiorców doradztwem podatkowym. Okazuje się bowiem, że wśród wszystkich spraw rozstrzyganych przez sądy administracyjne aż 30% stanowią sprawy podatkowe. Nie dziwi więc fakt, że wykonywanie deklaracji podatkowych, czy deklaracji zus i innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności bardzo często zleca się zewnętrznym firmom. Profesjonalne biuro rachunkowe opole to gwarancja bezpieczeństwa dla przedsiębiorcy, który w razie jakichkolwiek błędów księgowych może otrzymać odszkodowanie z polisy biura. Ponadto doradztwo podatkowe opole to świetne rozwiązanie dla młodych, dopiero powstałych firm, których właścicieli po prostu nie stać na zatrudnienie księgowego i wyposażenie jego stanowiska pracy. Prowadzenie firmy w Polsce nie jest łatwe, gdyż konieczne jest nie tylko odprowadzanie składek zus, ale również dokładne rozliczenia leasingu, amortyzacji, przychodu, a nawet sporządzanie rachunku zysków i strat.
Jak zatem widać powierzenie księgowości wykwalifikowanym specjalistom jest rozwiązaniem nie tylko bezpiecznym, ale i wygodnym. Biuro zajmuje się nie tylko doradztwem, ale też zapewnia optymalizację kosztów uzyskania przychodów oraz wybiera najlepszą formę opodatkowania. Ponadto doradcy ułatwią przedsiębiorcy podjęcie decyzji o formie zatrudnienia pracowników. Nie zawsze opłaca się bowiem zatrudniać na umowę o pracę, zamiast niej stosując umowę zlecenie, czy umowę o dzieło. Forma zatrudnienia w dużej mierze zależy od tego, czy przedsiębiorstwo jest np. spółką z o.o., czy spółką cywilną, a także od wielu innych aspektów. Generalnie biura rachunkowe zajmują się zarówno weryfikacją, jak i sporządzaniem umów cywilnoprawnych, a także prowadzeniem dokumentacji kadrowej, w tym chociażby listy płac. Przeprowadzają również audyty dokumentacji firmowej i udostępniają przedsiębiorcy narzędzia online do wglądu w operacje księgowe i do fakturowania. Bardzo istotną funkcją biura jest także reprezentowanie przedsiębiorcy we wszelkich toczących się postępowaniach podatkowych, co oczywiście wymaga udzielenia pełnomocnictwa procesowego.
Oczywiście fakt reprezentowania przedsiębiorcy przez biuro podatkowe nie zwalnia go od odpowiedzialności za ewentualne niedopatrzenia i błędy dotyczące rozliczeń vat, czy składek zus. Niemniej biuro odpowiada za wszelkie wyrządzone szkody, co powinno być zapisane w umowie. Poza tym każde biuro ma wykupiona polisę OC, dzięki której przedsiębiorcy korzystający z jego usług mogą otrzymać odszkodowanie, o czym wspomniano już wcześniej. Minimalna suma gwarancyjna w przypadku takiej polisy wynosi 5 tysięcy euro. Warto więc sprawdzić na jaką kwotę ubezpieczone jest wybrane biuro. Poza tym działalność taka wymaga odpowiednich kwalifikacji, zawodowych. Niezbędny jest zwłaszcza imienny certyfikat, wydawany przez Ministerstwo Finansów. Otrzymać go mogą osoby, które posiadają co najmniej trzyletni staż zawodowy w księgowości lub ukończyły studia wyższe, bądź podyplomowe związane z rachunkowością. Certyfikat udzielany jest również osobom, które zdały specjalny państwowy egzamin, mają dwuletni staż w księgowości i wykształcenie średnie. Powierzając prowadzenie spraw księgowych, związanych z zus i podatkami profesjonalnej firmie, można mieć pewność, że wszystkie formalności będą dopilnowane.

 
 
 
 
Live Chat Software