Dlaczego warto wdrożyć outsourcing księgowy?

Czym właściwie jest outsourcing księgowy? Jest to nic innego jak przekazanie obsługi podatkowo-księgowej wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Tego rodzaju podmioty specjalizują się nie tylko w księgowaniu i podatkach, ale niejednokrotnie oferują również doradztwo podatkowe, prawne, czy informatyczne. Powierzenie prowadzenia ksiąg zewnętrznym podmiotom staje się coraz bardziej popularne, ponieważ zapewnia wiele korzyści. Oto kilka z nich, które z pewnością mają wpływ na zwiększenie zainteresowanie outsourcingiem księgowym.

Przede wszystkim outsourcing księgowości przynosi zyski finansowe w postaci obniżenia kosztów prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej. Oszczędności mogą wynieść nawet 20-50% w porównaniu do wydatków przeznaczonych na utworzenie działu księgowego lub etatu dla księgowego we własnej firmie. Jak to możliwe? Aby w pełni zrozumieć to wyliczenie, warto przeanalizować, co dokładnie jest potrzebne, aby móc prowadzić księgowość we własnej firmie:
zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkoleń, licencji, a także utrzymanie sprzętu, włącznie z administracją systemu,
wynagrodzenia dla pracowników, w tym również różnego rodzaju premie, składki zus itd. Warto również wziąć pod uwagę koszty związane z nieobecnością księgowego i koniecznością zatrudnienia kogoś na zastępstwo, a także kwestie dotyczące ryzyka ewentualnych błędów i konieczności wysyłania pracownika na szkolenia,
wygospodarowanie powierzchni biurowej i przestrzeni do przechowywania dokumentów, a także zorganizowanie systemu ich obiegu.
Outsourcing księgowy wymaga natomiast wyłącznie ponoszenia stałych, miesięcznych, zryczałtowanych opłat. Ponadto usługi takie obejmują również usprawnienie procesów controllingu i procedur budżetowania, a związane z nimi wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
Oprócz obniżenia wydatków dużą zaletą outsourcingu księgowego jest oczywiście profesjonalizm i doświadczenie. Firma, która świadczy usługi księgowe zatrudnia wyspecjalizowany personel, mający zarówno wysokie kompetencje, jak i odpowiednie umiejętności. Bogate doświadczenie uzyskanie dzięki współpracy z wieloma klientami daje pewność, że dokumentacja księgowa prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co ważne, pracownicy takiego podmiotu potrafią doskonale radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi i stale poprawiają swoją efektywność.
Ogromną zaletą outsourcingu księgowego jest również optymalne zarządzanie ryzykiem. Przede wszystkim w takich podmiotach stosowane są specjalne procedury oraz systemy, które minimalizują ryzyko wystąpienia błędów w dokumentacji. Poza tym przedsiębiorca może otrzymać odszkodowanie z polisy OC biura, w przypadku, gdy z winy jego pracownika powstaną jakieś nieprawidłowości w dokumentach.
Zlecenie prowadzenie obsługi rachunkowo-księgowej firmie zewnętrznej ma również tą zaletę, że pozwala przedsiębiorcy skoncentrować się na [podstawowej działalności. Nie musi on zarządzać prowadzeniem ksiąg, rozliczać płac, czy sporządzać deklaracji podatkowych, ani tym bardziej śledzić zmian w przepisach

 
 
 
 
Live Chat Software