Dobry księgowy na wagę złota

Niezależnie od tego, jaka jest forma działalności danego podmiotu gospodarczego, dobry księgowy jest na wagę złota, ponieważ dba on o przestrzeganie przepisów prawa, dotyczących zapisywania wszystkich wydarzeń o charakterze finansowym, występujących w firmie, w odpowiednich księgach rachunkowych. Przykładem formy działalności przedsiębiorstwa jest spólka z o.o. lub spółka cywilna, ale w grę wchodzą jeszcze między innymi spółki partnerska oraz komandytowa. W każdym przypadku trzeba przede wszystkim ustalić wynik finansowy na koniec okresu obrachunkowego, a zatem najczęściej roku kalendarzowego. Ma to za zadanie nie tylko uzyskanie informacji o tym, jak prezentują się poszczególne dane w firmie, na przykład na temat wysokości wynagrodzeń, zużycia materiałów i energii, czy też wpływów ze sprzedaży dóbr lub usług, ale przede wszystkim chodzi o przekonanie się, jakie możliwości, albo zagrożenia stoją przed konkretnym podmiotem gospodarczym. Kiedy wiadomo będzie, czy na koniec roku uzyskany został zysk, czy strata, księgowy informuje o tym zarząd spółki, który powinien wyciągnąć w związku z tym mądre wnioski. Chodzi o to, aby zdecydować czy będzie się na przykład obcinało koszty funkcjonowania firmy, czy też zwiększało wydatki inwestycyjne, albo promocyjne.

Jednym z ważnych zadań księgowego w firmie jest bez wątpienia ustalanie wynagrodzeń netto pracowników, jak również obciążeń, które są naliczane od wynagrodzeń brutto. Wiadomo, że są to między innymi wszystkie daniny, odprowadzane do zus, to jest składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i zdrowotne. Część z nich doliczana jest do wartości wynagrodzeń brutto, ponieważ stanowią one tak zwane koszty pracodawcy, występujące przy wypłacania pensji. Na pewno wielu przedsiębiorców uważa, że składki ZUS w naszym kraju są zbyt wysokie, jednak nie ma na to rady, a księgowy ma tylko dokładnie wyliczyć ich wartość. Podobnie ustala on wielkość zaliczki na podatek dochodowy, który jest przekazywany do Urzędu Skarbowego co miesiąc.

Osoba, odpowiedzialna w podmiocie gospodarczym czy też o innym charakterze powinien wiedzieć, jak sporządzane są deklaracje podatkowe i deklaracje zus, które przekazuje się w wyznaczonych terminach odpowiednim urzędom. O ile rozliczenia, wysyłane do Urzędu Skarbowego może być przygotowywane tylko raz do roku, a są to najczęściej druki PIT-4R, PITy-11 oraz CIT-8, o tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych oczekuje otrzymania deklaracji, takich jak DRA, RCA lub RZA każdego miesiąca. Na szczęście, w dzisiejszych czasach wiele czynności może być wykonanych za pośrednictwem internetu i właśnie drogą elektroniczną można wysłać wspomniane deklaracje. Nadal występują jeszcze miłośniczy przekazywania wymaganych informacji w formie papierowej i jest to możliwe, jeżeli zatrudnia się poniżej pięciu pracowników, w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba zauważyć, że ustawodawca idzie w stronę zastosowania tylko drogi elektronicznej obrotu dokumentów. Z pewnością jest ona szybka i tania.

 
 
 
 
Live Chat Software