Dobry księgowy

Dobry księgowy to taki, który nawet obudzony w środku nocy, będzie wiedział, w jaki sposób zadekretować każdą operację gospodarczą na poszczególnych kontach po stronie Winien oraz Ma – zarówno w ujęciu syntetycznym, jak również analitycznym. Umiejętność księgowania poszczególnych wydarzeń o charakterze finansowym w danej jednostce, która prowadzi działalność zarobkową, albo tylko społeczną, jest bardzo cenna, szczególnie wtedy, gdy podmiot przeprowadza działania zakrojone na szeroką skalę, co wiąże się zarówno z wpływami na konto lub do kasy, jak też z wydawaniem posiadanych pieniędzy.
Dobre biuro rachunkowe dokonuje wszelkich księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów, którymi mogą być na przykład faktury i rachunki, albo chociażby polecenie księgowania. Z całą pewnością podstawy do dokonywania jakichkolwiek zapisów na kontach nie stanowią paragony fiskalne. Dokument do zaksięgowania musi mieć bowiem jasno określoną nazwę osoby lub podmiotu, na jaki został wystawiony, natomiast paragon nie zawiera takiej informacji. Na uwagę zasługuje fakt, że faktura nie musi być podpisana przez wystawcę, ponieważ wystarczy wydruk takiego dokumentu z komputera. Coraz częściej spotykaną formą przekazywania wystawionego dokumentu jest droga elektroniczna.
Podstawą do księgowania są z całą pewnością wyciągi bankowe, jak również druki ścisłego zarachowania. O ile drugi rodzaj dokumentów potwierdza jedynie wpływ gotówkę, jak też wydanie środków pieniężnych, na podstawie wystawionej faktury lub rachunku, to wyciąg bankowy pokazuje ewidentnie zmniejszenie zobowiązania wobec dostawcy. Przed dokonaniem przelewu z konta bankowego należy wpisać dane dotyczące kontrahenta.
Na dokumencie – niezależnie od jego rodzaju – można dokonywać wstępnej dekretacji przyszłego zapisu na kontach bankowych. W tym celu wystarczy zapisać numer konta, zgodnie z przyjętym planem kont, a nie trzeba wpisywać całej nazwy. Pod zapisem w ujęciu syntetycznym, można uwzględnić analitykę, o ile ona oczywiście występuje, ponieważ nie do wszystkich kont stosowany jest szczegółowy podział – zarówno przychodów i kosztów, jak też rozrachunków, czyli należności oraz zobowiązań.
Te wszystkie zasady funkcjonowania każdego podmiotu pod względem księgowym doskonale znają osoby, zatrudnione w biurze rachunkowym w Opolu, które zajmują się tym praktycznie każdego dnia. Zapewniają one również doradztwo podatkowe, które przydaje się szczególnie w czasie, kiedy należy się rozliczyć z fiskusem. O ile takie zadanie jest dla kogoś zbyt trudne, powinno się zlecić je podmiotowi, znanemu z doradztwa podatkowego w Opolu i nie tylko w tym mieście.
Z usług tego biura korzystają zarówno podmioty gospodarcze, jak też różnego typu organizacje społeczne, jak stowarzyszenia oraz fundacje, które również prowadzą przecież gospodarkę finansową, która musi być prawidłowo zaksięgowana. Dzięki wyjątkowej kompetencji i przychylnemu podejściu do klientów osób pracujących w tym biurze, cieszy się ono coraz większą popularnością – nie tylko w Opolu i okolicy.

Forma zatrudnienia ma duże znaczenie dla pracownika, ponieważ w zależności od rodzaju umowy, występują rozmaite przywileje. Nie jest bowiem tak, że wszyscy pragną być wyłącznie zatrudnieni na tak zwany etat, ponieważ osoby, mające duszę artystyczną, a więc wykonujące jakieś dzieło, mogą z łatwością uniknąć obowiązku płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formą zawarcia umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem zajmuje się przede wszystkim księgowy, którego zadaniem jest obliczenie prawidłowej wysokości miesięcznego wynagrodzenia netto na podstawie kwoty wynagrodzenia brutto.
To zadanie nie stanowi najmniejszego problemu osobom, zatrudnionym w biurze rachunkowym w Opolu, które dokładają wszelkich starań, ażeby wszelkie dokumenty, jakie muszą być sporządzone z tytułu przyjmowania i wynagradzania pracowników, nie budziły absolutnie żadnych wątpliwości. Dzięki temu, że występuje księgowość z Opola każdy, kto zdecyduje się na korzystanie z jej usług, ma prowadzoną rachunkowość na najwyższym poziomie. Do tego, koszty świadczonych czynności nie są na szczęście zbyt wysokie, a z całą pewnością okażą się one być dużo mniejszymi, aniżeli zatrudnianie księgowego na pełen etat.
Jakie dokumenty występują przy zagadnieniu, związanym z wynagrodzeniami? Na pewno jest to lista płac, która jest sporządzona przy umowie o pracę oraz umowie zlecenie. W przypadku tego dokumentu zawsze wychodzi się od kwoty wynagrodzenia brutto, która jest umniejszana o poszczególne składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, a także zaliczkę na podatek dochodowy, który musi być przelany przez pracodawcę do Urzędu Skarbowego. Te wszystkie obciążenia o charakterze fiskalnym zmniejszają pensję do tak zwanego wynagrodzenia „na rękę”, a więc netto. Dobrze, że występuje druk zwany indywidualną listą płac, w którym wszystkie wielkości są dokładnie wyszczególnione, w związku z czym nie ma problemu z ich wpisaniem, po wyliczeniu.
Trzeba mieć oczywiście świadomość tego, że poza tak zwanymi kosztami ZUS, jakie są ponoszone przez pracownika, występują jeszcze składki, płacone przez pracodawcę, co oznacza, że utrzymywanie pracownika, zatrudnionego na etat lub wykonującego zlecenie, jest jeszcze droższe. Warto dodać, że w przypadku umowy zlecenie, pracownik samodzielnie decyduje o tym, czy chce się ubezpieczyć w ramach odprowadzania składki chorobowej.
Formą zatrudnienia może być jeszcze umowa o dzieło, przy której nie ma składek ubezpieczeniowych, natomiast występuje wyłącznie podatek dochodowy. W tym przypadku wynagrodzenie netto jest wyższe, aniżeli przy wcześniej wymienionych formach zatrudnienia. Kto korzysta z umów o dzieło? Przede wszystkim są to artyści, dziennikarze lub wykładowcy akademiccy. Każda osoba, zatrudniona w takiej formie może oczywiście samodzielnie decydować się na opłacanie wszelkiego rodzaju składek. Jeżeli do tego dochodzi, mowa jest jedynie o składce zdrowotnej, która umożliwia danej osobie korzystanie z opieki medycznej.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software