Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika

Każda firma, jak również inna jednostka, zatrudniająca pracowników, musi prowadzić dokumentację, związaną z wypłacaniem im wynagrodzeń, a także odprowadzaniem od nich składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego. Wszelakie informacje, dotyczące powyższym informacji zawiera lista płac, która powinna być wypisywana co miesiąc w odniesieniu do każdego z pracowników. W tym dokumencie znajdują się takie dane, jak przede wszystkim wynagrodzenie brutto, które stanowi podstawę do obliczania kolejnych danin o charakterze publiczno-prawnym, a więc przekazywanym ogólnie pojętemu państwu. Są to między innymi składki emerytalna, rentowa oraz zdrowotna. Poza tym, wyliczana jest kwota podatku, jaki każdego miesiąca powinien być przekazywany fiskusowi. Trzeba pamiętać, że oprócz tak zwanych kosztów pracy, ponoszonych przez pracownika, są jeszcze dodatkowe obciążenia, ponoszone przez pracodawcę, które również są odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najpopularniejszymi formami zatrudnienia podwładnych są umowa o pracę, umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. O ile w przypadku dwóch pierwszych form zatrudnienia, występują składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to przy umowie o dzieło pobierana jest tylko zaliczka na podatek dochodowy, która wynosi osiemnaście procent, jeżeli mowa o dolnej stawce, która dotyczy zdecydowanej większości pracowników. Sposób wypełniania list płac, jak również przekazywania w wyznaczonych terminach danin o charakterze publicznym, musi znać absolutnie każdy księgowy, który pracuje na rzecz podmiotu gospodarczego, albo innej instytucji. W większości takich miejsc występuje przynajmniej jeden pracownik, a więc już wtedy trzeba znać się na wszystkich kwestiach, związanych z rachunkowym ujmowaniem wynagrodzenia brutto oraz netto, które uzyskuje się po odliczeniu poszczególnych składników pierwszej wartości.

Księgowy ma zazwyczaj więcej obowiązków w danej jednostce. Jeżeli pracowników jest bardzo wielu, być może zajmuje się tylko wynagrodzeniami, ale zdarza się to niezmiernie rzadko. Często jedna osoba ma za zadanie zaksięgować wszystkie operacje gospodarcze, do jakich dochodziło w ciągu okresu obrachunkowego, którym zazwyczaj jest rok, w celu ustalenia wyniku finansowego na jego koniec. W tym celu niezbędne jest ujmowanie poszczególnych wydarzeń na kontach syntetycznych, jednak także analitycznych, które szczegółowo rozbijają poszczególne rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, przychody oraz koszty. Gdy występuje samochód w firmie, trzeba wiedzieć, jak powinien być on ujmowany, a także jak w tym przypadku wygląda amortyzacja, która może mieć różny charakter. W związku ze zużywaniem się wartości środka trwałego, konieczne jest wyszczególnianie odpisów amortyzacyjnych, a podczas jego likwidacji, dochodzi do całkowitego umorzenia. Każdy dobry księgowy powinien też dokładnie wiedzieć, jakie dokumenty są stosowane przy ujmowaniu w księgach poszczególnych operacj8i gospodarczych.

 
 
 
 
Live Chat Software