Doradca podatkowy – gwarancja wysokiego poziomu usług

Wejście w życie przepisów deregulacyjnych spowodowało zlikwidowanie certyfikatu księgowego oraz deregulację zawodu doradców podatkowych. W wyniku tego jakość usług księgowych prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy jest bardzo zróżnicowana. Na rynku pojawiło się wiele podmiotów nieposiadających żadnych certyfikatów ani kwalifikacji, oferujących w zamian za to bardzo atrakcyjne ceny. Skutki korzystania z usług takich firm zwykle ujawniają się po dwóch, trzech latach, ale czasem efekty nie dają długo na siebie czekać i w firmie szybko pojawia się kontrola skarbowa. Niestety nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że niska cena usług idzie w parze z niską jakością i wspomnianym brakiem kwalifikacji. Najbardziej skutki deregulacji odczują zwłaszcza początkujący przedsiębiorcy, którzy wybierają niskie koszty bez sprawdzenia wiedzy i kwalifikacji osoby, która będzie zajmować się księgowością. To właśnie u nich w pierwszej kolejności zjawią się organy kontroli, po odkryciu nieterminowości składania deklaracji podatkowych, czy regulowania należności budżetowych.

Każda kontrola zwykle kończy się nałożeniem kar finansowych lub koniecznością zapłacenia odsetek, co niejednokrotnie jest ogromnym obciążeniem dla firmy. Z tego względu warto uświadomić sobie, że wysoką jakość usług księgowych zapewni jedynie doradca podatkowy mający odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ma on obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej i związany jest tajemnicą zawodową. Do tego ma uprawnienia do reprezentowania klienta zarówno przed organami podatkowymi, jak i sądami. Co ważne, osoba taka podlega również obowiązkowemu ubezpieczeniu, a jej praca jest nadzorowana przez samorząd zawodowy. To wszystko daje gwarancję bardzo wysokiej jakości usług i znacząco obniża ryzyko związane z korzystaniem z outsourcingu księgowego. Odpowiednio wykwalifikowany doradca podatkowy ma nie tylko wiedzę z zakresu ekonomii, ale także prawa, która jest niezbędna do wykonywania tego zawodu.
Jak więc widać, bardzo ważne jest to, by podmiot, który oferuje usługi księgowe zatrudniał odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Daje to pewność, że dokumentacja prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki zawodowej. Co więcej, doświadczony doradca potrafi efektywnie wykorzystać istniejące przepisy i ich interpretacje, aby zgodnie z obowiązującym prawem zwiększyć przychód firmy, np. poprzez korzystne odliczenia do podatku. Warto dokładnie sprawdzić firmę, której powierzymy prowadzenie ksiąg, ponieważ ma to ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nie każdy uświadamia sobie, że błędy księgowe mogą ujawnić się dopiero po kilku latach, a naliczone za ten czas odsetki niejednokrotnie bywają przyczyną zamknięcia działalności. Nie opłaca się wybierać biura, którego usługi są podejrzanie tanie – zawsze trzeba porównać przynajmniej kilka ofert i oczywiście sprawdzić kwalifikacje pracowników, wartość polisy OC biura oraz zakres jego odpowiedzialności w przypadku błędów rachunkowych.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software