Doradztwo i obsługa księgowa

Prowadząc własną działalność gospodarczą trzeba niestety liczyć się z tym, że wiąże się to z koniecznością prowadzenia księgowości oraz dokumentacji związanej z płacami i kadrami. Rozeznanie się w obowiązujących przepisach nie jest łatwe, zwłaszcza że dość często ulegają one zmianom i można je interpretować na różne sposoby, które nie zawsze są zgodne z interpretacją urzędów skarbowych. Wiele spraw z tym związanych trafia więc do sądów, a ich wyroki stają się obowiązującym prawem. Nie dziwi więc fakt, że większość przedsiębiorców powierza swoje sprawy w zakresie prowadzenia ksiąg i innych dokumentów wyspecjalizowanym podmiotom, zatrudniającym odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Nowoczesny outsourcing księgowy to doskonałe rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy, któremu zależy na redukcji kosztów działalności i zminimalizowaniu ryzyka, związanego z prowadzeniem skomplikowanych rozliczeń podatkowych. Dzięki skorzystaniu z usług profesjonalistów ryzyko to jest znacznie mniejsze, a do tego za ewentualne błędy otrzymać można stosowane odszkodowanie z polisy OC wybranego biura.

W zakresie usług księgowych oferta biur obejmuje m.in.:

 • kompleksowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych,

 • prowadzenie rejestrów wszelkich zakupów oraz sprzedaży na potrzeby podatku dochodowego, w tym także ewidencji wyposażenia i środków trwałych,

 • opracowywanie planów kont oraz polityki rachunkowości,

 • prowadzenie bieżącej rejestracji wszelkich dokumentów do celów podatkowych,

 • przygotowywanie deklaracji do urzędu skarbowego i zus, a także zaliczek na podatek dochodowy,

 • sporządzanie wszelkich rachunków do umów pracowniczych,

 • sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego zarówno podatników, jak i osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie,

 • wsparcie w postaci doradztwa podatkowego oraz rachunkowego,

 • przygotowywanie deklaracji związanych z podatkiem od towarów i usług,

 • reprezentacja oraz udzielanie wymaganych wyjaśnień przed organami skarbowymi.

Oczywiście nie są to wszystkie usługi, z jakich można skorzystać w biurze rachunkowo-podatkowym. W przypadku obsługi dokumentacji związanej z kadrami i płacami oferta obejmuje:

 • przygotowywanie dokumentów dotyczących stosunku pracy i umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia),

 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie zwalniania i przyjmowania pracowników,

 • prowadzenie ewidencji pracowników oraz ich rodzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

 • wykonywanie rozliczeń w zakresie zwolnień, urlopów okolicznościowych i wypoczynkowych,

 • przygotowywanie zaświadczeń, świadectw pracy oraz wszelkich innych dokumentów,

 • sporządzenie listy płac i naliczanie wynagrodzeń,

 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń dla pracowników,

 • przygotowywanie i składanie deklaracji do ZUS i US,

 • sporządzanie druków RMUA,

 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach.

Oprócz tego biuro rachunkowe sporządza także sprawozdania do GUS i innych urzędów, a także reprezentuje swoich klientów przed urzędem skarbowym i ZUS-em. Zakres usług może być oczywiście większy.

 
 
 
 
Live Chat Software