Działania firm nie prowadzące do zysku

Jak dobrze, że w naszym kraju występują miejsca, świadczące usługi na rzecz rozmaitych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, ale również i takich których celem istnienia i funkcjonowania nie jest wcale osiąganie zysku. Wśród takich miejsc jest na przykład biuro rachunkowe z Opola, które zawsze bardzo chętnie podejmuje się realizacji wszelkich działań, nakierowanych na zadowolenie poszczególnych klientów. Fakt, że działa ono przede wszystkim na terenie Opola, nie oznacza wcale, że wyłącznie firmy i organizacje innego typu z tego miasta mogą być pewne, że zostaną obsłużone przez księgowość z danego biura w sposób należyty. Usługi wspomnianego miejsca są bowiem dostępne również dla punktów, mających swoje siedziby w wielu innych miejscowościach. W dobie Internetu nie ma najmniejszego problemu z tym, aby można się było porozumiewać nawet w sytuacji, gdy odległość między dwoma miastami wynosi kilkaset kilometrów, a i tak bywa w przypadku takiego biura. Na szczęście kontakt z nim jest bardzo łatwy i możliwy o różnych porach dnia i nocy, co w sposób dobitny pokazuje poważne traktowanie swych obowiązków wobec klienta.
Każdy, kto zdecyduje się na powierzenie swoich spraw rachunkowych temu biuru z Opola, może być spokojny o to, że księgowość będzie prowadzona na naprawdę najwyższym poziomie. Pracujący tam specjaliści wiedzą dobrze, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy wobec swoich podwładnych, a są to między innymi zgłoszenie ich zatrudnienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i rozliczanie się z tą instytucją każdego miesiąca. Także co miesiąc konieczne jest dokonywanie przelewu zaliczki na podatek dochodowy, który jest naliczany, podobnie jak poszczególne składki na ubezpieczenie społeczne, od wynagrodzenia brutto. To wszystko odbywa się na podstawie dokumentu, jakim jest imienna lista płac, gdzie krok po kroku dokonywane są obliczenia poszczególnych pozycji, znajdujących się na tej liście – począwszy od wynagrodzenia brutto, a kończąc na kwocie do wypłaty, a więc pensji netto.
Księgowi z opolskiego biura rachunkowego mają świadomość, że lista występuje w przypadku umowy o pracę, ponieważ przy umowach zlecenie oraz o dzieło, wystarczy tylko sporządzenie przez wykonawcę rachunku. W przypadku listy płac ważną pozycją są koszty uzyskania przychodu, które mogą być różne w zależności od tego, czy pracownik został zatrudniony w miejscowości, w której zamieszkuje, czy też musi dojeżdżać do pracy. W tym drugim przypadku koszty, mające wpływ na uzyskanie przychodu, są nieco wyższe. Już co miesiąc, podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy, może być odejmowana kwota wolna od podatku. Wówczas przy rozliczeniu rocznym z fiskusem pracownik nie będzie miał wprawdzie żadnych nadpłat, ale co miesiąc otrzyma większe wynagrodzenie. Zadań na rzecz zleceniodawców biuro księgowe będzie miało zapewne bez liku, ale nie boi się ono żadnych wyzwań, w związku z czym śmiało należy powierzyć jemu prowadzenie rachunkowości w swojej spółce, fundacji, stowarzyszeniu lub innym podmiocie.

Dobry księgowy musi mieć pojęcie o tym, na jakiej podstawie może dokonywać zapisów na poszczególnych kontach – zarówno tych syntetycznych, a zatem podstawowych, jak również analitycznych, pokazujący w sposób szczegółowy różne pozycje. Chodzi rzecz jasna o dokumenty, które stanowią podstawę do ujmowania kwot pieniędzy, jakie są właściwe dla wydarzeń o charakterze finansowym w danej jednostce. Takimi dokumentami mogą być między innymi – jeżeli chodzi o wpływy wyciągi bankowe oraz drugi ścisłego zarachowania Kasa Przyjęła. Jeżeli chodzi o wydatki, są tutaj faktury i rachunki, ale także wyciągi bankowe i druczki Kasa Wydała. Wspomniane druki ścisłego zarachowania, potwierdzające zarówno wpływy, jak też wydatki, występujące w danej jednostce, są elementem raportu kasowego i to właśnie on najczęściej staje się dokumentem, na podstawie którego dochodzi do księgowania. Bez KP i KW byłoby to jednak niemożliwe, ponieważ te druczki pokazują, w jaki sposób zmieniał się stan środków pieniężnych w kasie. Druki ścisłego zarachowania ułatwiają także ewidencję poszczególnych operacji gospodarczych na kontach w ujęciu analitycznym.
W biurze rachunkowym, którego usługi cieszą się ogromnym uznaniem zarówno licznych dotychczasowych klientów, jak również wielu ekspertów z dziedziny księgowości, pracownicy świetnie wiedzą, jakie dokumenty umożliwiają ewidencjonowanie zdarzeń o charakterze finansowym. W przypadku braku jakiejkolwiek innej podstawy do dokonywania zapisów rachunkowych, pozostaje jeszcze polecenie księgowania. Jest to dokument, jakie daje sposobność do zaksięgowania choćby poszczególnych pozycji, występujących w przypadku naliczenia wynagrodzenia za pracę. Niezależnie od tego, czy dana osoba została zatrudniona na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło, czy też na etacie, polecenie księgowe jest dobrym dokumentem do dokonania ewidencji na koncie. Zapisy mogą się od siebie nieco różnić, w zależności od rodzaju sporządzonej umowy, ponieważ na umowie o dzieło nie ma żadnych składek ZUS, tylko występuje wynagrodzenie brutto oraz zaliczka na podatek dochodowy. Składki ZUS są natomiast obowiązkowe w przypadku zatrudnienia na etacie i najczęściej przy umowie zlecenie, poza występującymi niekiedy wyjątkami.
Księgowi wiedzą, że od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zapisy prawa, jeżeli chodzi o obowiązek naliczania składek na ubezpieczenie społeczne w sytuacji, kiedy dana osoba jest zatrudniona w kilku miejscach, jednak w sumie nie uzyskuje minimalnego wynagrodzenia. Do końca 2015 roku występował w takich przypadkach jedynie obowiązek naliczania składki zdrowotnej, jednak zmieniło się to na początku 2016 roku. W efekcie pracownicy otrzymują mniejsze pieniądze jako wynagrodzenie netto. Większość osób woli dostać większą pensję na rękę, niż odkładać na późniejszą emeryturę, chociażby z racji na to, że nigdy nie wiadomo, czy i kiedy wiek przejścia na zasłużony odpoczynek zostanie wydłużony. Działanie biura księgowego ma jednak znaczenie techniczne, to znaczy dokonuje zapisów na kontach na podstawie już dokonanych operacji gospodarczych.

Częste nowelizacje ustaw są dotkliwe dla obywateli w różnych sytuacjach, a kiedy chodzi o modyfikację przepisów prawa, sankcjonującego zasady prowadzenia księgowego i innych spraw finansowych, wówczas szczególnie trzeba być ze wszystkim na bieżąco. Na szczęście zwykły śmiertelnik nie musi znać wszystkich modyfikacji przepisów ustaw, gdyż od tego są profesjonalne biura księgowe, oferujące swoje usługi każdemu zainteresowanemu podmiotowi gospodarczemu oraz innego typu. Przykładem miejsca, gdzie zapewniona jest wysoka jakość działań na rzecz klienta jest biuro, znane pod hasłem księgowość Opole.
To właśnie tam zatrudnione są osoby, które mają bogate doświadczenie w zakresie dokonywania zapisów na stosownych kontach – po stronie Winien i Ma. Pomimo tego, że na swojej pracy znają się oni, jak mało kto, stale podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach, które pokazują, że w finansach wiele się zmienia. Jest to przede wszystkim efektem nowelizacji ustaw. Trzeba mieć jednak świadomość, że każdy, kto nie rozwija swoich umiejętności, nie stoi w miejscu, ale się cofa. Brak wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów prawa może nieść bardzo poważne konsekwencje, gdyż rozmaite zmiany za każdym razem wprowadzają nowe rozwiązana w księgowaniu poszczególnych operacji gospodarczych. Nieznajomość prawa oznaczałaby zapisywanie wszelkich wydarzeń o charakterze finansowym po prostu w nieodpowiedni sposób, co jest niedopuszczalne.
Każdy klient wspomnianego biura księgowego, która ma swoją siedzibę w Opolu, może być spokojny, że przedstawiciele profesjonalnego podmiotu rachunkowego zadbają o wszystkie sprawy na kontach, jak również w dokumentach. Znają się oni na zagadnieniach takich jak chociażby samochód w firmie i związana z jego użytkowaniem amortyzacja, ale również na ewidencjonowaniu i likwidowaniu wartości niematerialnych i prawnych. Także leasing zostanie odpowiednio potraktowany, podobnie jak zresztą inne koszty uzyskania przychodu, które mają przecież niebagatelny wpływ na wysokość wyniku finansowego. Na uwagę zasługuje fakt, że wspomniane pojęcie odnosi się również do ustalania wielkości pensji dla pracowników, o czym doskonale wiedzą księgowi z opolskiego biura rachunkowego.
W swojej pracy regularnie korzystają oni ze specjalistycznych komputerów, jakie są doskonałym narzędziem do poznawania zmian w przepisach prawa, ale również mogą być świetnym instrumentem, jeżeli chodzi o przesyłanie rozmaitych dokumentów do urzędów drogą elektroniczną. Mowa tutaj chociażby o Urzędzie Skarbowym, Głównym Urzędzie Statystycznym, ale również Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wszędzie tam co jakiś czas należy składać deklaracje, albo inne dokumenty sprawozdawcze, które obrazują działalność danej jednostki – zarówno tej nastawionej na osiąganie zysku, jak tez istniejącej z innego powodu, jakim może być przecież na przykład niesienie pomocy osobom potrzebującym. Jest to bowiem zadanie fundacji oraz stowarzyszenia, skupiających prawdziwych społeczników.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software