Formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju jest obostrzone pewnymi wymogami, które należy spełnić na samym starcie. Przede wszystkim trzeba zarejestrować dany podmiot w odpowiednich urzędach. Jeżeli formą działalności ma być spółka, przed partnerami, którzy decydują się na jej założenie, stoi poważna decyzja, dotycząca tego, w jaki sposób będzie się odbywała księgowość. Wariantów jest co najmniej dwa, to znaczy można stworzyć w swojej firmie pion finansowy, odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości, ale to oznacza generowanie sporych kosztów, związanych z wypłacaniem wynagrodzeń. Jest też druga możliwość – można bowiem skorzystać z usług profesjonalnego biura, zajmującego się sprawami księgowymi na najwyższym poziomie. Tutaj podstawową kwestią jest zaufanie do takiego podmiotu, który przecież będzie miał wgląd we wszystkie sprawy danej spółki.
Jeżeli chodzi o rodzaj podmiotu, prowadzącego działalność gospodarczą, może to być na przykład spólka z o.o., spółka cywilna, ale także spółka akcyjna, komandytowa, jawna i komandytowo-akcyjna. Za każdym razem o formie prowadzenia działalności decydują osoby, które postanowiły o założeniu firmy. Przedmiotem funkcjonowania podmiotu gospodarczego może być sprzedaż dóbr lub usług o najróżniejszym charakterze. Na początku inwestuje się sporo w reklamę, ale kiedy działalność będzie wykonywana w sposób profesjonalny można mieć pewność, że liczba klientów będzie się powiększała bez konieczności promowania się w środkach masowego przekazu. Wystarczy bowiem poczta pantoflowa, która rozsławi markę.
Księgowanie na kontach syntetycznych oraz analitycznych przez biuro jest dobrym wyjściem, jeżeli odbywa się to w sposób zawodowy, a do tego szybki i jest niedrogie. Do zadań podmiotu, świadczącego usługi w tym zakresie, należy między innymi rozliczanie VAT-u, jak też ujmowanie wszelkich zapisów księgowych dotyczących przeprowadzania transakcji kupna – sprzedaży. Często jest tak, że kontrahenci decydują się na zapłatę w formie przelewu, a to oznacza, występowanie w firmie zobowiązań wobec dostawców lub należności od odbiorców. Zadanie biura księgowego będzie między innymi przypilnowanie tego, ażeby wszelkie rozrachunki zostały uregulowane, to znaczy musi być dokonana zapłata.
Biura w spółkach zajmuje się też ewidencjonowaniem środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych. Poza tym, księgowane są wszelkie zapisy, towarzyszące występowaniu wynagrodzeń dla pracowników, z którymi zawarto różnego rodzaju umowy. Kiedy do wypłata jest dywidenda z tytułu osiągniętych zysków, księgowi mają sporo do zrobienia, ponieważ te pieniądze trzeba w sposób rzetelny podzielić na wszystkich, którym przysługuje takie prawo. Do zadań biura księgowego należeć będzie również pilnowanie, aby opłaty, wynikające z wynajmowania lokalu, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, były regulowane w terminie – chyba, że firma korzysta z własnej nieruchomości. Przy okazji podejmowania decyzji, jakie biuro będzie najlepsze, warto poszperać w Internecie, ponieważ znajdują się tam cenne wypowiedzi dotychczasowych klientów poszczególnych podmiotów.

System emerytalny, jak i opieki zdrowotnej w Polsce oznacza konieczność opłacania składek o charakterze publiczno-prawnym. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy przez wspomniane składki mają zmniejszane wynagrodzenie brutto, jak też pracodawców. Również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązane są do odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który gromadzi pieniądze wpłacane z tytułu ubezpieczenia społecznego, przekazując jednocześnie środki wpłacane jako ubezpieczenie zdrowotne do Narodowego Funduszu Zdrowia. Niezależnie od tego, w jaki sposób oceniany jest system emerytalny oraz zdrowotny w Polsce, obowiązek opłacania składek dotyczy wszystkich, którzy są zatrudnieni (poza osobami, które zawarły umowę o dzieło).
Warto znać wysokość oprocentowania poszczególnych składek, ponieważ błędy w ich naliczaniu zemszczą się wezwaniem ZUS-u do złożenia korekty deklaracji rozliczeniowych. Jeżeli chodzi o składki pracownika, występują składka emerytalna w wysokości 9,76% od wysokości wynagrodzenia brutto, rentowa (1,5%) i chorobowa (2,45%), która w niektórych przypadkach ma charakter fakultatywny, a więc od zatrudnionego zależy, czy będzie płacona. Poza tym, pracownik płaci jeszcze składkę zdrowotną w wysokości 9%. Dodatkowe koszty pracodawcy, jakie są odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to składka emerytalna (9,76%), rentowa (6,5%) i wypadkowa (w tej chwili wynosi 1,8%, jednak każdego roku może być innej wysokości). Dodatkowo pracodawca odprowadza środki na Fundusz Pracy (2,45%), jak również Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%).
Jeżeli dla przedsiębiorcy, albo osoby zasiadającej we władzach organizacji społecznej, takiej jak na przykład stowarzyszenie lub fundacja, naliczanie składek, czy też zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowi większy problem, powinien znaleźć biuro rachunkowe, które go w danym zakresie wyręczy. Konkurencja na rynku takiego rodzaju podmiotów jest bardzo duża, w związku z czym jest z czego wybrać najlepszą propozycję dla siebie. Do dyspozycji jest chociażby biuro rachunkowe z Opola, które do każdego ze swych licznych klientów podchodzi z ogromną powagą i odpowiedzialnie realizuje wszelkie zadania, jakie zostały powierzone przez zleceniodawcę. Wśród świadczonych usług, są oczywiście kwestie dotyczące ZUS, które nie stanowią najmniejszego problemu dla osób, zatrudnionych w tym biurze. Są to doświadczeni księgowi, którzy znają przepisy prawa, jakie obowiązują w zakresie rachunkowości, a trzeba przyznać, iż są one zmieniane bardzo często.
Na uwagę zasługuje fakt, że składki ZUS są naliczane co miesiąc, podobnie jak podatki, jednak rozliczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych muszą być dokonywane co miesiąc, natomiast Urząd Skarbowy oczekuje deklaracji podatkowych wyłącznie raz na rok. Jeśli chodzi, jakie deklaracje ZUS trzeba przekazać w wersji papierowej lub elektronicznej są to druki DRA oraz RCA lub RZA, w zależności czy pracownik podlega wszystkim ubezpieczeniom, czy też w jego przypadku odprowadzana jest tylko składka zdrowotna.

Dla wielu osób kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym nie należy do przyjemności, albowiem te instytucje jednoznacznie kojarzą się z koniecznością odprowadzania różnego rodzaju składek na ubezpieczenie społeczne, jak również podatków. Dodatkowo jest tak, że nie zawsze osoby pracujące w wyżej wymienionych urzędach starają się być uprzejme dla osób, które przychodzą do nich ze sprawą, pomimo tego, że pracownicy danych instytucji są przecież utrzymywani z pieniędzy publicznych, a zatem można by było stwierdzić, że między innymi z podatków, płaconych przez tak zwanych petentów. Okazuje się, że jest dobry sposób na to, ażeby uniknąć osobistych wypraw do Skarbówki oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak wówczas znaleźć specjalistę, który zajmie się tym za nas. Oczywiście, w sprawach prywatnych zatrudnianie jakiegokolwiek biura księgowego byłoby zdecydowanie rozrzutnością, natomiast jak prowadzi się firmę lub działa we władzach organizacji społecznej, wówczas warto poszukać ekspertów w dziedzinie rachunkowości.
Od tego, w jaki sposób będą wypełniane wszelkiego rodzaju deklaracje, przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też Urzędu Skarbowego zależy cała rachunkowość w danym podmiocie, ponieważ kwoty znajdujące się na tych dokumentach rozliczeniowych muszą być takie same jak na poszczególnych kontach. Wiedzą o tym doskonale specjaliści, którzy księgowość mają w małym palcu i chętnie podejmują się prowadzenia spraw takiego rodzaju każdej zainteresowanej firmy, jak też podmiotu o innym charakterze. Dzięki temu, że występuje księgowość w Opolu, każdy klient takiego rodzaju usług może być całkowicie pewny, że wszystko będzie się zgadzało, jeżeli chodzi o kwestie rachunkowości w jednostce.
Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że to ZUS pożera znacznie większe kwoty pieniędzy, niż fiskus, gdyż składki ZUS dzielimy na obciążenia opłacane przez pracowników oraz pracodawcę. Trzeba mieć świadomość obowiązku, jaki ciąży na każdym pracodawcy, jak i pracowniku, który musi mieć odprowadzane składki społeczne, zdrowotne i inne, gdyż w przypadku niezastosowania się do przepisów, w przyszłości mogą występować poważne zaległości, do których doliczone zostaną jeszcze odsetki za zwłokę. Znane są przypadki, kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa kogoś do uregulowania zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym za ostatnie pięć lat, nie zważając przy tym na jakiekolwiek problemy zdrowotne, czy też finansowe. Obowiązek będzie musiał zostać zrealizowany – również przy współudziale komornika, co pociągnęłoby za sobą rzecz jasna dodatkowe duże koszty.
Jeżeli chodzi o deklaracje podatkowe, tutaj w przeciwieństwie do dokumentów, jakie trafiają do ZUS-u, nie trzeba ich przedkładać co miesiąc, ale wystarczy to zrobić raz w roku. Trzeba jednak zmieścić się w terminie, ponieważ w przeciwnym wypadku, można być pociągniętym do odpowiedzialności – spóźnienie może pociągnąć za sobą nieprzyjemności o charakterze finansowym, to jest grzywnę.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software