Formy prowadzenia biura rachunkowego

Prowadzenie własnego biura rachunkowo-podatkowego to w dzisiejszych czasach dobry pomysł na przynoszący spore dochody biznes. Zakładając taką firmę warto zastanowić się nad tym, jaką będzie miała ona formę. Generalnie tego rodzaju działalność może być prowadzona zarówno w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki cywilnej, samozatrudnienia, czy nawet w formie spółdzielni.

W przypadku, gdy nasze biuro rachunkowe będzie miało formę jednoosobowej działalności gospodarczej trzeba pamiętać, że reguły jej zakładania oraz prowadzenia są szczegółowo określone przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i kodeks cywilny. Jest to forma działalności zakładająca wyłącznie jednego właściciela, ale nie stawia ona ograniczeń, co do liczby zatrudnionych pracowników.
Decydując się na założenie biura w formie spółki cywilnej nie musimy dokonywać wpisu do KRS-u. Taka spółka nie posiada też zdolności i osobowości prawnej, dlatego opiera się wyłącznie na przepisach Kodeksu Cywilnego. Jest ona łatwa do zarejestrowania oraz prowadzenia, ponieważ w teorii opiera się na umowie między wspólnikami. Niestety nie jest to forma działalności przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw, ponieważ każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem, co w przypadku biura księgowego może być niezwykle ryzykowne.
Najczęściej wybieraną formą działalności w przypadku biura rachunkowego opole jest jednak spółka z o.o. Jest to jeden z rodzajów spółek handlowych kapitałowych, co wiąże się z koniecznością posiadania kapitału początkowego w wysokości 5 tysięcy złotych. Kwota ta jest niezbędna, aby można było zgłosić spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Regulacje dotyczące jej prowadzenia znajdują się w Kodeksie Spółek Handlowych. Taka spółka posiada osobowość prawną, co oznacza, że może pozywać i być pozywana. Ponadto za wszelkie zobowiązania finansowe nie odpowiadają właściciele firmy. Wierzyciele mogą dokonywać egzekucji wyłącznie z majątku spółki i tylko do wysokości zakładowego kapitału, który określony jest w umowie. Co ważne, umowa między wspólnikami musi mieć formę aktu notarialnego.
Wszystkie wyżej wymienione formy prowadzenia usługowej działalności księgowej należą do najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców. Niemniej przyszły właściciel może wybrać właściwie każdą inną formę, oprócz tzw. spółek partnerskich. Zarówno w rzypadku spółek cywilnych, jak i w przypadku działalności jednoosobowych konieczne jest złożenie formularza CEIDG-1 oraz dokonanie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Spółki handlowe wymagają natomiast wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto odpowiednio przemyśleć formę w jakiej będziemy prowadzić działalność, ponieważ to najważniejszy krok do osiągnięcia sukcesu w branży. Dobry wybór oznacza wysokie przychody i niskie zobowiązania podatkowe. Jednak zawsze istnieje możliwość zmiany formy działalności, co niestety wiąże się z dodatkowymi kosztami i jest dość skomplikowane.

 
 
 
 
Live Chat Software