Inwentaryzacja/Ewidencja

Proces ten to nic innego jak przygotowanie właściwej ewidencji i dokumentacji finansowej. Ogólna inwentaryzacja roczna opiera się na składnikach aktywów i pasywów. Takie rozliczenie obejmuje cały rok kalendarzowy. Warto zauważyć że wszystko wiąże się z księgową ewidencją, która prowadzona jest w określonych biurach rachunkowych czy też innych placówkach finansowych. Oczywiście równie dobrze mogą być to magazyny jednak w przypadku działalności skarbowej mowa raczej o usługach niż towarach.

Co wpływa na inwentaryzację
Cały proces związany z inwentaryzacją opiera się na regułach, które są przyjęte w rachunkowości. Wszystko na podstawie przepisów ustawy. Inwentaryzacja odbywa się najczęściej w ogólny dzień jednak zdarzają się przypadki gdzie częściowa inwentaryzacja, przypada jednak na inny dzień wówczas, jest to mimo wszystko dopuszczalne.

Kto może dokonywać ewidencji
Na pewno za wspomnianą ewidencją, stoją pracownicy księgowości oraz inne osoby uprawnione. Mogą oni wykorzystywać w praktyce ewidencję rzeczową, jak i księgową. Osoby odpowiadające materialnie muszą zobowiązać się do tego, aby wszystkie dokumenty i innych pliki były stosownie sporządzone. Podczas ogólnej inwentaryzacji bardzo duże znaczenie ma dokumentacja inwentaryzacyjna. W skład tych dokumentów wchodzą potwierdzenia sald należności czy chociażby zestawienia zbiorcze. Oczywiście tych dokumentów jest więcej jednak opierają się one na podobnej treści. Najważniejsze są jednak określone dokumenty, które są objęte pełną kontrolą. Przykładem mogą być arkusze spisowe. Każdy taki dokument posiada stempel firmy oraz jest numerowany i parafowany przez pracownika komisji inwentaryzacyjnej lub osoby, która jest upoważniona do prowadzenia takiej ewidencji. W czasie procesu inwentaryzacji księgowość ma pełne ręce roboty. Czasem jednak zdarzają się operację, które nie są uwzględnione w ewidencji księgowej, a jednocześnie mają duży wpływ na ocenę naszej sytuacji majątkowej czy finansowej. Dane te przekładają się również na wynik całej jednostki a czasem w przypadku większych firm nawet na wizerunek. Dlatego w tego typu ewidencjach spis musi być wykonany w pełni profesjonalnie. My jako pracodawcy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami z tym problemem. Na szczęście biuro rachunkowe Opole jest w stanie dać nam odpowiednią jakość, która pozwoli na wykonanie ewidencji zgodnie z wszystkimi normami i zasadami.

Mniejsze biura
Trzeba wspomnieć że mniejsze firmy nie muszą od razu korzystać z dużych biur rachunkowych. Jeśli ewidencja nie jest zbyt skomplikowana to jej wykonanie, możemy zlecić nawet mniejszej jednostce. Liczy się tylko to aby wszystkie tego typu rozliczenia czy odliczenia były wykonane zawsze na czas. Jeden ustalony termin to podstawa. Tego typu ewidencja jest bowiem rozliczeniem całościowym i dlatego też proces inwentaryzacyjny musi mieć swój początek i koniec zgodnie z przyjętymi terminami. Komisja inwentaryzacyjna jest więc tym organem nadzorczym, który będzie weryfikował stan inwentaryzacji, a także jej zgodność ze stanem faktycznym. Pamiętajmy że pomoc biura rachunkowego może wyjść nam na dobre.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software