Jak ułatwić sobie prowadzenie firmy?

Jednym z największych problemów związanych z prowadzeniem działalności w naszym kraju są skomplikowane przepisy podatkowe. Przedsiębiorcy muszą nie tylko je znać, ale też prawidłowo interpretować, co wcale nie jest łatwe. Czy można jakoś uprościć sobie prowadzenie firmy i uniknąć konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy na temat obwiązujących przepisów podatkowych? Oczywiście można, wystarczy skorzystać z profesjonalnego outsourcingu księgowego. Usługi tego typu świadczone są przez różnego rodzaju biura rachunkowe, w których zatrudnieni są odpowiednio wykwalifikowani specjaliści. Zapewniają oni kompleksową obsługę rachunkową w zakresie podatków oraz prowadzenia rozliczeń bieżących. Ponadto w podmiotach świadczących usługi księgowe i rachunkowe stosowane są rozwiązana systemowe, zwłaszcza w zakresie rachunkowości zarządczej. Niewątpliwą zaletą skorzystania z takich usług jest również obsługa kadrowa z możliwością odbywania dyżurów w siedzibie klienta lub dojazdu do tej siedziby, obsługa prawna i profesjonalne usługi audytorskie.

Outsourcing księgowy to przede wszystkim usługi związane z prowadzeniem księgowości opole. Szczegółowy zakres usług zależy od wybranego biura, ale najczęściej jest to powadzenie ksiąg rachunkowych, rejestrów zakupów i sprzedaży oraz ewidencji wyposażenia i środków trwałych, czy prowadzenie bieżącej dokumentacji na potrzeby podatkowe. Oprócz tego biura rachunkowe zajmują się także sporządzeniem miesięcznych i rocznych deklaracji do różnego rodzaju urzędów, w tym także do ZUS i urzędu skarbowego. Opracowują również wnioski kredytowe i wszelkie dokumenty pozwalające na uzyskanie dotacji, plany kont oraz politykę rachunkowości. W zakres usług wchodzi też analiza przychodu przedsiębiorcy oraz ponoszonych przez niego kosztów. Ponadto w razie potrzeby biuro może reprezentować swojego klienta przed organami kontroli skarbowej oraz udzielać im stosownych wyjaśnień. Wykwalifikowani księgowi sprawdzają również wszystkie dokumenty pod względem rachunkowym i formalnym.

Profesjonalny outsourcing księgowy to także obsługa prawna w zakresie typowych zdarzeń gospodarczo prawnych, jak i tych, które pojawiają się niespodziewane, w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Biura rachunkowe nie tylko zatrudniają własnych prawników, ale w razie takiej potrzeby współpracują również z kancelariami prawnymi. Niejednokrotnie oferują również usługi windykacyjne i to na każdym etapie. W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców często można też skorzystać z mediacji o sądownictwa polubownego. Nie są to jednak wszystkie usługi, z jakich można skorzystać. Oprócz obsługi prawnej i księgowej biura rachunkowe zajmują się również kadrami i płacami. Niektóre z tego rodzaju podmiotów oferują także wycenę przedsiębiorstw. Najczęściej stosowane są do tego trzy metody – dochodowa, porównawcza i majątkowa. Wybór jednej z nich jest uzależniony przede wszystkim od tego jaką działalność prowadzi weryfikowane przedsiębiorstwo i jaki jest cel wykonywania wyceny.

 
 
 
 
Live Chat Software