Jak zadbać o finanse firmy?

Założenie działalności zawsze jest dokładnie przemyślane i poprzedzone wieloma przygotowaniami. Jednak dopiero po jakimś czasie wielu przedsiębiorców przekonuje się ile czasu zajmuje kwestia finansów firmy. Nie chodzi tu tylko o zyski i ewentualne straty, ale przede wszystkim o sprawy podatkowe, księgowe i kadrowo-płacowe. Zajmują one mnóstwo cennego czasu, a w dodatku wcale nie są proste. Nieprawidłowa interpretacja przepisów, nierzetelność, czy proste błędy rachunkowe mogą przyczynić się do kontroli skarbowej, której efektem bywają wysokie kary. Trudno się dziwić, że dla większości przedsiębiorców prowadzenie ksiąg to prawdziwy koszmar. Jednak wcale nie trzeba zajmować się tym samodzielnie. Zdecydowanie wygodniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest outsourcing księgowy, dzięki któremu przedsiębiorca ma pewność, że wszystkie dokumenty są prowadzone w sposób prawidłowy, a deklaracje przesyłane w wymaganych terminach. Oczywiście to nie wszystko, gdyż oferta usłg księgowych jest bardzo zróżnicowana.

Na co można liczyć, decydując się na outsourcing księgowości? Przede wszystkim biura oferujące tego rodzaju usług zapewniają kompleksową obsługę finansowo-księgową. Oznacza to nie tylko zapisywanie odpowiednich dokumentów do rubryk księgi przychodów i rozchodów, czy na konta księgowe, ale również wiele innych obowiązków. Warto pamiętać, że pracownik dokonujący księgowania dokumentów, obrazujących operacje gospodarczego danego przedsiębiorstwa musi podejmować wiele często bardzo trudnych decyzji. Zdarza się, że są one podejmowane kolektywnie, a niekiedy dopiero po zasięgnięciu opinii specjalisty, np. prawnika. Do obowiązków biura należy zarówno prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, ale także ewidencja ryczałtu, czy wyprowadzanie zaległości. W ramach tego typu usług przedsiębiorca może liczyć na kompleksową obsługę w zakresie:
prowadzenia ewidencji wyposażenia,
sporządzania planu amortyzacji środków trwałych,
dokonywania zapisów w księgach,
ustalania wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
prowadzenia ewidencji VAT,
sporządzania miesięcznych oraz rocznych deklaracji do US.
Jeszcze więcej obowiązków wynika z prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej. W tym wypadku przedsiębiorca może liczyć na szereg usług, które obejmują m.in.:
prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
sporządzanie umów na podstawie przekazanych informacji,
sporządzanie listy płac i rachunków do wszelkich umów cywilnoprawnych,
prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej zleceniobiorców i pracowników,
prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
prowadzenie dokumentacji związanej ze zwolnieniami z pracy oraz ewidencji urlopowej,
przygotowanie dokumentacji obrachunkowych do listy płac,
prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
sporządzanie rocznych zeznań podatkowych pracowników,
sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na żądanie,
przygotowywanie gotówkowych dowodów wpłat oraz przelewów wynagrodzeń na rachunki pracowników.
Oczywiście zakres świadczeń możne być różny w zależności od oferty danego biura.

 
 
 
 
Live Chat Software