Jak znaleźć najlepszego księgowego?

Jaki powinien być dobry księgowy? Na pewno powinien posiadać niezbędną wiedzę merytoryczną oraz umiejętności praktyczne, a wszystko to poparte doświadczeniem w zawodzie oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej. Jeszcze rok temu potwierdzeniem standardu świadczonych przez taką osobę usług był certyfikat przyznawany przez ministra finansów. Po deregulacji nie jest wymagany, w wyniku czego niektórzy pracownicy biur rachunkowych mają problem z potwierdzeniem swoich kwalifikacji. Takie osoby mogą uzyskać certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – organizacji, która zrzesza doskonale wykwalifikowanych specjalistów i zapewnia najwyższy poziom usług. Warto jednak pamiętać, ze certyfikat ten jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje, ale nie daje on innych uprawnień, np. w zakresie doradztwa podatkowego, czy reprezentacji przed urzędem skarbowym i sądami. Do tego rodzaju czynności niezbędne są uprawnienia zawodowe, które posiadają wykwalifikowani doradcy podatkowi.

Do uzyskania certyfikatu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce niezbędne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim konieczne jest posiadanie minimum wykształcenie średniego ogólnego lub zawodowego, które nie musi być związane z księgowością, czy rachunkowością. Każda osoba, która chce zdobyć zawód księgowego i nauczyć się rachunkowości może przyjść na kurs organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Szkolenie na pierwszym etapie to trwa zwykle kilka miesięcy i odbywa się w jednostkach tej instytucji rozsianych po całym kraju. Najczęściej szkolenie trwa 6-8 miesięcy i obejmuje 120 godzin lekcyjnych. Niezbędne są do tego materiały nauczania, czyli zestawy ćwiczeń, podręczniki oraz oprogramowania komputerowe. Po zakończeniu szkolenia kandydaci na księgowych przystępują do egzaminu, którego zdanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu. Dokument ten jest potwierdzeniem kwalifikacji i wiedzy koniecznej do pracy na stanowisku księgowego.
Oprócz wspomnianego szkolenia można też przystąpić do szkolenia pozwalającego uzyskać tytuł specjalisty ds. rachunkowości. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które posiadają pierwszy stopień certyfikacji lub ukończyły studia kierunkowe. Najczęściej na taki kurs decydują się osoby, które potrzebują uzupełnienia swoich umiejętności w kwestii praktycznej. Z tego właśnie względu podczas kursu odbywają się ćwiczenia uzupełniające, a czas trwania szkolenia to 176-200 godzin. Po nim odbywa się egzamin przed komisją, a po jego zaliczeniu wydawany jest certyfikat specjalisty ds rachunkowości, który pozwala na samodzielne prowadzenie księgowości opole, ale bez tzw. sprawozdawczości skonsolidowanej. Trzeci etap szkolenia daje możliwość uzyskania tytułu głównego księgowego i dotyczy zagadnień związanych z zaawansowaną rachunkowością, kontrolą wewnętrzną, organizacją rachunkowości, dodatkowym wymiarem prawa, zwłaszcza cywilnego, prawa pracy i zobowiązaniowego. Ponadto podczas szkolenia uczestnicy poznają międzynarodowe standardy rachunkowości, sprawozdania skonsolidowane i łączne oraz sprawozdania jednostkowe, a także zapoznają się z problematyką raportowania i analizy finansowej. Certyfikat głównego księgowego daje gwarancję, że dana osoba jest w stanie prowadzić księgi rachunkowe w każdym przedsiębiorstwie, czy biurze rachunkowym.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software