Jakie biuro rachunkowe jest najlepsze?

Jedną z największych przeszkód w prowadzeniu własnej działalności jest konieczność skrupulatnego prowadzenia księgowości i rachunkowości. Niestety przepisy podatkowe są na tyle skomplikowane, że trudno zajmować się tzw. „papierologią” samodzielnie. Poza tym poświęcanie wielu godzin na prowadzenie ksiąg znacznie utrudnia realizowanie planowanych celów i może negatywnie wpłynąć na osiągane zyski. Znacznie lepszym, wygodniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest z pewnością skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego.

Tego rodzaju podmioty oferują szereg usług związanych z obsługą księgową, podatkową oraz rachunkową. Outsourcing księgowy to doskonałe rozwiązanie zarówno dla małych, jak i średnich, czy dużych przedsiębiorstw. Pozwala zminimalizować koszty, a także zmniejszyć obowiązki administracyjne. Ponadto dzięki korzystaniu z fachowych usług księgowych można znacząco ograniczyć ryzyko operacyjne i zapewnić sobie maksymalną swobodę funkcjonowania.
W ramach outsourcingu usług księgowych oferowane jest prowadzenie ksiąg zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, sporządzanie deklaracji podatkowych i do celów GUS, NBP oraz Intrastatu, przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów zarządczych, a także analiz finansowych. Ponadto w ramach usługi można liczyć na profesjonalną administracje finansową i reprezentowanie przed organami skarbowymi. Kompleksowe usługi księgowe oferowane są zarówno przedsiębiorstwom, jak i stowarzyszeniom, rolnikom, czy osobom indywidualnym.
Bardzo wygodnym i często stosowanym rozwiązaniem jest także outsourcing kadrowo-płacowy. Pozwala on na efektywną redukcję dokumentacji papierowej, a także obniżenie kosztów. W ramach tego rodzaju usług oferowane jest:
prowadzenie ewidencji danych kadrowych w stosowanych systemach kadrowo-płacowych,
kompleksowa obsługa procesów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
zgłaszanie wszelkich wymaganych dokumentów do ZUS,
sporządzanie deklaracji zus oraz PFRON,
przygotowywanie i prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich innych związanych z pracownikami,
rozliczanie wynagrodzeń,
monitoring ważności szkoleń BHP oraz badań lekarskich,
sporządzenie deklaracji podatkowych,
administrowanie oraz prowadzenie teczek osobowych pracowników,
sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i wynagrodzeniach, a także świadectw pracy.
Wiele biur rachunkowych oprócz wspomnianych usług oferuje również kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe, w ramach którego można liczyć na:
optymalizację podatkową,
skuteczne rozwiązywanie problemów podatkowych,
konsultacje w zakresie wdrażania najlepszych rozwiązań,
doradztwo oraz fachowe interpretowanie wszelkich zdarzeń gospodarczy w przedsiębiorstwie pod kątem podatkowym.
Oczywiście nowoczesne biura oferują nie tylko usługi tradycyjnej księgowości, ale także księgowości online. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki którym każdy klient ma dostęp do dokumentów swojej firmy oraz jej danych finansowych. Technologie informatyczne są obecnie zaliczane do standardowych usług.

2.Księgowość – co daje outsourcing?

Prowadzenie firmowej księgowości wymaga znajomości przepisów podatkowych, które w naszym kraju są naprawdę skomplikowane. Co więcej, często dochodzi do ich zmiany, a także przyjmowane są nowe wykładnie. Z tego względu naprawdę trudno jest w prawidłowy sposób prowadzić księgi, stąd też coraz większym powodzeniem cieszy się outsourcing księgowy. Z możliwości, jakie daje ta metoda korzystają zarówno małe, jak i średnie, czy duże przedsiębiorstwa. W ramy oferty outsourcingu księgowego wchodzi wiele usług, w tym przede wszystkim:
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań wymaganych przez NBP i ZUS,
rozliczanie karty podatkowej,
sporządzanie oraz składanie deklaracji podatkowych VAT i CIT,
prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości,
rozliczanie transakcji zagranicznych i wewnątrzunijnych,
prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz wyposażenia,
wykonywanie audytu rozliczeń księgowych oraz sporządzanie niezbędnych korekt,
reprezentowanie klientów przez urzędem skarbowym i innymi instytucjami.
Oprócz prowadzenia ksiąg profesjonalne biura rachunkowe zajmują się także kompleksowa obsługa kadrowo-płacową, która obejmuje:
sporządzanie list pracowników i rozliczanie wynagrodzeń,
sporządzanie oraz rozliczanie umów zleceń, umów o dzieło i innych,
rozliczanie urlopów wypoczynkowych, wychowawczych i zasiłków macierzyńskich,
prowadzenie akt osobowych pracowników,
przygotowywanie i przesyłanie deklaracji zus,
sporządzanie rocznych i miesięcznych deklaracji podatkowych,
reprezentowanie klienta przed ZUS, czy PFRON.
Obsługa kadrowo-płacowa jest prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy o ubezpieczeniach społecznych i przepisy prawa pracy.
Firmy księgowe bardzo często oferują także profesjonalne doradztwo podatkowe. Korzystając z tego rodzaju usług można na bieżąco konsultować się i korzystać ze wsparcia w kwestii wszelkich zagadnień podatkowych. Dzięki dużemu doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy zatrudnionych w biurze fachowców każdy może bez problemu uzyskać istotne informacje na temat problemów podatkowych w wielu sektorach gospodarki, np. w branży budowlanej, spedycyjnej, informatycznej, czy handlowej. W najlepszych biurach zatrudnieni są wybitni specjaliści, którzy z powodzeniem łączą znajomość obowiązującego prawa podatkowego z wiedzą dotyczącą jego praktycznego zastosowania. Dzięki temu klienci zyskują gwarancję bezpieczeństwa prowadzenia dokumentacji swojej firmy oraz minimalizacji ryzyka podatkowego.
Tak kompleksowe usługi sprawiają, że outsourcing księgowy jest niezwykle popularny. Jego zaletą jest bez wątpienia niższy koszt w porównaniu do kosztu zatrudnienia pracowników, którzy zajmowaliby się księgami, rachunkowością, podatkami, kadrami i płacami. To rozwiązanie bardzo wygodne i jednocześnie bezpieczne, ponieważ biura posiadają ubezpieczenie OC.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software