Jakie są korzyści z outsourcingu księgowego?

Własna działalność w naszym kraju wiąże się z koniecznością odprowadzania podatków, sporządzanie raportów i prowadzenia różnego rodzaju ewidencji. Czynności te wymagają odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności, a do tego zabierają naprawdę sporo czasu. Nie dziwi więc fakt, że coraz większą popularnością cieszy się outsourcing księgowy. Przeniesienie prowadzenia wszelkich ksiąg i rachunków na firmę zewnętrzną to rozwiązanie nie tylko wygodne, ale bezpieczne. Obecnie każde profesjonalne biuro rachunkowe opole zobowiązane jest do posiadania polisy OC. Dzięki temu odpowiedzialność cywilna jest przeniesiona na podmiot prowadzący księgi. Trzeba jednak pamiętać, że ewentualne kary ze błędne rozliczenia, czy nieprawidłową interpretację przepisów nakładane są na przedsiębiorcę. Niemniej dzięki polisie otrzyma on odpowiednie odszkodowanie, dzięki któremu firma będzie mogła odzyskać stracone pieniądze. Jest to doskonałe zabezpieczenie, które jednocześnie zmusza biuro księgowe do rzetelności i wysokiej jakości usług.

Jakie jeszcze korzyści można osiągnąć dzięki outsourcingowi księgowemu? Na pewno finansowe. Przede wszystkim koszty tego typu usług są znacznie niższe niż utworzenia działu księgowego. Własna księgowość wiąże się z koniecznością zapewnienia powierzchni biurowej, zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i wynagradzania jej, czy zakupienia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania. Ponadto pracownicy zajmujący się prowadzeniem ksiąg muszą przechodzić specjalistyczne szkolenia oraz uzupełniać swoje informacje czytając fachowe czasopisma, których prenumeratę powinien opłacić przedsiębiorca. Jak więc widać znacznie bardziej opłaca się skorzystanie z usług firmy zewnętrznej i wiele firm na to właśnie się decyduje. Kolejnym atutem profesjonalnego outsourcingu księgowego jest to, że przedsiębiorca nie musi samodzielnie nadzorować procesów związanych z prowadzeniem ksiąg. Dostarcza on tylko dokumenty do biura – osobiście lub drogą elektroniczną – a wszelkie rozliczenia wykonywane są przez wykwalifikowanych księgowych.
W nowoczesnych biurach rachunkowo-podatkowych przedsiębiorcy mogą skorzystać z wielu usług dodatkowych. Biuro może np. reprezentować swoich klientów przed urzędem skarbowym, ZUS-em, czy innymi organami administracyjnymi. Wymaga to oczywiście udzielenia odpowiednich pełnomocnictw. Ponadto firma księgowa w imieniu przedsiębiorcy składa wszelkie deklaracje podatkowe, czy zus, sprawozdania oraz formularze do wszelkich instytucji i w odpowiednich terminach. Dzięki temu klienci takiej firmy nie muszą zajmować się tym osobiście i mogą skupić się na prowadzeniu działalności. Jest to naprawdę wygodne rozwiązanie, ponieważ to właśnie w urzędach traci się najwięcej czasu. Tymczasem pracownicy biura księgowego doskonale wiedzą gdzie i kiedy się udać oraz jak interpretować przepisy, aby dokumenty bez większych trudności zostały przejęte i zaakceptowane przez miejscowy urząd skarbowy. Jest to duże ułatwienie dla każdego przedsiębiorcy, dlatego właśnie usługi księgowe są coraz bardziej popularne.

 
 
 
 
Live Chat Software