Jakie usługi oferują biura rachunkowe?

 

Polscy przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z usług firm księgowych, ponieważ nasze prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane. Oferta tego rodzaju podmiotów jest bardzo zróżnicowana i dotyczy zarówno obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej, jak i doradztwa gospodarczego. W tym przypadku obsługi finansowo-księgowej zakres obowiązków jest naprawdę duży. Księgowanie dokumentów obrazujących operacje gospodarcze niejednokrotnie wymaga bowiem zasięgania opinii prawników i doradców podatkowych. Usługi te obejmuje najczęściej prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji ryczałtu, ksiąg przychodów i rozchodów oraz wyprowadzania zaległości. W ramach prowadzenia ryczałtu lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuro nie tylko dokonuje zapisów w odpowiednich księgach, ale także prowadzi ewidencję wyposażenia, sporządza plan amortyzacji środków trwałych, ustala wysokość zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy, sporządza miesięczne oraz roczne deklaracje podatkowe i prowadzi ewidencję VAT.

Oprócz wspomnianych usług w biurach prowadzona jest również dokumentacja kadrowo-płacowa. W ramach tego rodzaju usług firma księgowa oferuje:
sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
sporządzanie umów o pracę, zlecenia, czy o dzieło,
prowadzenie dokumentacji rejestracyjną pracowników oraz zleceniobiorców,
prowadzenie ewidencji urlopów pracowników oraz związanej z tym dokumentacji,
prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
prowadzenie kartotek pracowników włącznie z niezbędnymi dokumentami,
prowadzenie ewidencji urlopów oraz zwolnień od pracy zarówno płatnych, jak i niepłatnych
prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac, prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
sporządzanie rocznych zeznań pracowników,
przygotowywanie na żądanie zaświadczeń o wynagrodzeniu oraz zatrudnieniu,
sporządzanie gotówkowych dowodów wpłat na rachunki pracowników.
Oprócz wspomnianych obowiązków biura oferują również doradztwo podatkowe i gospodarcze. Dzięki temu można w nich bez problemu załatwić większość formalności podczas zakładania lub likwidowania firmy. Co więcej, profesjonalne kancelarie rachunkowe zapewniają także swoim klientom reprezentację przed urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi urzędami. Wymaga to oczywiście podpisania stosowanych pełnomocnictw, dzięki którym przedsiębiorca nie musi poświęcać swojego czasu na wizyty w urzędach. Niemniej ważne jest to, że profesjonalne biura zatrudniają także radców prawnych, którzy udzielają porad w kwestiach innych, niż podatki. W przypadku, gdy biuro nie zatrudnia takich specjalistów, zwykle podejmuje współpracę z kancelariami prawnymi i notarialnymi, dzięki czemu przedsiębiorca może korzystać z kompleksowego wsparcia w każdej kwestii związanej z prowadzeniem firmy. Jak więc widać spectrum świadczonych usług jest ogromne, dlatego przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z takiego fachowego wsparcia.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software