Jakie usługi oferuje nowoczesne biuro księgowe?

Współpraca z firmą księgową to najwygodniejszy sposób na to, aby zapewnić sobie czas na rozwój własnego przedsiębiorstwa i zdobywanie nowych kontrahentów. Jednak, aby taka współpraca była efektywna trzeba wybrać podmiot, który świadczy kompleksowe usługi, wśród których jest nie tylko prowadzenie ksiąg handlowych, czy książki przychodów i rozchodów, ale również innej dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności. Abosolutne minimum to oczywiście usługi księgowe, do których zaliczamy:

prowadzenie ksiąg rachunkowych lub książki przychodów i rozchodów,
prowadzenie oraz rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
prowadzenie ewidencji do celów podatkowych, a także ewidencji środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych oraz wyposażenia i amortyzacji,
prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, włącznie z listą płac,
obsługa w zakresie ZUS,
sporządzanie i rozliczanie wszelkich zeznań i deklaracji podatkowych oraz sprawozdań na potrzeby NBP i GUS,
reprezentowanie firmy przed ZUS i urzędem skarbowym,
sporządzanie analiz i zestawień na potrzeby przedsiębiorstwa.
Nowoczesne biura rachunkowe mają jednak znacznie większą ofertę. Można w nich zamówić m.in. przygotowanie dokumentacji do uzyskania refundacji z PFRON lub rozliczać dotacje. Każda z wymienionych usług musi być świadczona na najwyższym poziomie, dlatego w nowoczesnych podmiotach pracują wyłącznie doskonale wykwalifikowani księgowi, czy radcy prawni. W przypadku usług związanych wyłącznie z prowadzeniem ksiąg rachunkowych klienci biur mogą liczyć na profesjonalną obsługę obejmującą pełną kontrolę nad kompletnością i prawidłowością ksiąg, a także nad przestrzeganiem obowiązujących terminów. Ponadto pracownicy biura prowadzą wszystkie niezbędne ewidencje, takie jak księgi główne i pomocnicze, ewidencję wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję środków trwałych, czy podatku od towarów i usług. W biurze sporządzane są sprawozdanie finansowe spółki, do których zalicza się m.in. bilans, przepływy pieniężne, rachunek wyników, podatek dochodowy roczny, czy wszelkie zmiany w kapitale.
W zakres usług kadrowo-płacowych wchodzi przede wszystkim sporządzanie odpowiednich dokumentów dotyczących nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy. Poza tym pracownicy biura sporządzają i wydają pracownikom dokumentację dotyczącą przebiegu zatrudnienia oraz zaświadczenia o zarobkach. Naliczają również wynagrodzenia o obliczają przysługujące urlopy lub inne świadczenia pracownicze, a także sporządzają listy płac. Dodatkowo w ramach usług przedsiębiorca może liczyć na sporządzanie oraz przesyłanie do ZUS wszelkich wymaganych prawem dokumentów, łącznie z imiennymi raportami miesięcznymi, czy deklaracjami rozliczeniowymi. Księgowi sporządzają też roczne informacje o dochodach, czyli PIT-11, PIT-4R, PIT 8B i przygotowują dokumenty przelewowe związane z pracowniczą obsługą zatrudnienia w zakresie umów cywilnoprawnych i zobowiązaniami budżetowymi. Zapewniają też kompleksową pomoc podczas kontroli ZUS, urzędu skarbowego, czy Państwowej Inspekcji Pracy.

 
 
 
 
Live Chat Software