Jakie usługi świadczy biuro rachunkowe?

Zakres usług większości biur rachunkowo-podatkowych jest bardzo szeroki. Obejmuje on zarówno prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i ksiąg przychodu i rozchodu, czy rejestrów do rozliczenia podatku vat. Ponadto podmiot taki sprawuje formalną oraz rachunkowa kontrolę nad dokumentami oraz sporządza i składa deklaracje podatkowe, dbając o kompleksową obsługę rozliczeń z urzędem skarbowym. Pracownicy biur mogą również reprezentować swoich kleintów przed urzędem skarbowym. Oprócz spraw podatkowych tego rodzaju podmioty zajmuja się także kadrami. Do ich obowiązków należy nie tylko sporządzanie listy płac, ale również rozliczanie podatku dochodowego pracowników i prowadzenie ich kartotek. Ponadto zajmują się one rozliczeniami z ZUS-em i przesyłaniem do tego urzędu wszelkich dokumentów drogą elektroniczną za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania. Dodatkowo pracownicy biura mogą reprezentować firmę przed ZUS-em i prowadzić sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Nie jest to jednak wszystko, na co mogą liczyć klienci tego typu instytucji. Otóż profesjonalne biura rachunkowo-podatkowe oferują również dodatkowe usługi. Wśród nich jedną z najważniejszych jest wyprowadzanie zaległości księgowych, które mają niektóre firmy. Dzięki temu księgi są prowadzone na bieżąco, a przedsiębiorca może uniknąć bardzo dotkliwych kar. Kolejną usługą, z której warto skorzystać są szkolenia dotyczące obsługi programów do księgowania. Pozwalają one na uzupełnienie lub poszerzenie wiedzy na temat obowiązujących tym zakresie przepisów oraz zastosowanie zdobytych informacji w praktyce. Ponadto biura mogą nadzorować księgowość w przedsiębiorstwie i oferować kompleksowe doradztwo podatkowe. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że nowoczesne pomioty mają w swoim asortymencie także pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz wsparcie w przeprowadzaniu przekształceń formy prawnej przedsiębiorstwa. Oferta może też obejmować naliczanie odsetek umownych i ustawowych, a nawet sporządzanie not odsetkowych, czy wyliczanie zwrotów podatku vat w budownictwie mieszkaniowym.

Jak zatem widać usługi świadczone przez takie podmioty są bardzo zróżnicowane. Nie dziwi więc fakt, iż korzysta z nich naprawdę wielu przedsiębiorców. Co więcej, z oferty biura rachunkowo-podatkowych skorzystać mogą zarówno płatnicy VAT, jak i osoby zwolnione z tego podatku. Niektóre podmioty świadczą usługi nie tylko firmom, ale również klientom indywidualnym, którzy potrzebują pomocy np. w składaniu corocznej deklaracji podatkowej. Dzięki skorzystaniu z usług takiego biura można mieć pewność, że podatki rozliczone są prawidłowo. Bardzo ważne jest również to, że podmioty działające w tej branży mają obowiązek wykupienia polisy OC, dzięki czemu w razie jakichkolwiek problemów, czy nieprawidłowości klient może otrzymać adekwatne do przewinienia odszkodowanie. Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowo-podatkowym warto jednak poprzedzić sprawdzeniem jego referencji oraz kwalifikacji pracowników.

 
 
 
 
Live Chat Software