Jeżeli Cię nie stać na księgową

Jeżeli kogoś nie stać na zatrudnienie własnej księgowej, do dyspozycji jest jeszcze miejsce, w którym usługi rachunkowe są świadczone na najwyższym poziomie, a do tego po atrakcyjnych cenach. Z pewnością wielu potencjalnych klientów takiego biura ucieszy fakt, że zatrudnione w nim osoby podejmują się prowadzenia wszelakich spraw księgowych niezależnie o tego, jak wielkie są obroty w zainteresowanych podmiotach. Oczywiście, branża także jest bez znaczenia, ponieważ biuro rachunkowe opole bardzo chętnie pomaga w sprawach księgowych zarówno podmiotowi, który ma tylko jednego pracownika, jak również zatrudniającego setki podwładnych. Zakres świadczonych przez nie usług jest szeroki, o czym przekonało się liczne grono klientów, którzy korzystają z fachowych działań, realizowanych przez to biuro. Nie oznacza to jednak, że biuro nie jest otwarte na kolejnych zleceniodawców.

Wszyscy dotychczasowi klienci podkreślają, że księgowi z tego biura są bardzo skrupulatni, jeżeli chodzi o ujmowanie poszczególnych zapisów, związanych z otrzymaniem i wydawaniem pieniędzy. Potrafią podzielić koszty w ujęciu analitycznym według ich rodzaju, co pokazuje dokładnie właścicielowi lub zarządowi konkretnej spółki, albo innej jednostki, czy najwięcej wydaje się na usługi obce, wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, czy też podatki i opłaty. Nie ulega żadnych wątpliwości, że do osiągnięcia zysku lub innego celu o charakterze biznesowym lub statutowym, konieczne jest najpierw wydanie środków pieniężnych na inwestycje. Przeprowadzone w odpowiednim czasie wydatki inwestycyjne z całą pewnością zwrócą się prędzej czy później, ażeby dać dochód, który jest celem działania przedsiębiorstwa. Zysk na koniec roku może być wykorzystany na kolejne inwestowanie, albo do podzielenia wypracowanych środków. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że kiedy przychód przewyższy koszt jego uzyskania, do uregulowania wobec państwa jest jeszcze podatek od osób prawnych, o ile nie jest się z niego zwolnionym z różnych powodów.

Zadaniem biura, który prowadzi księgowe, jest w największym skrócie przygotowanie sprawozdań finansowych, a na nie składają się bilans, rachunek zysków i strat, jak również informacja dodatkowa, która jest przekazywana do Urzędu Skarbowego. Terminem, który obowiązuje najczęściej księgowych na sporządzenie takich opisów sytuacji, zaistniałych w minionym okresie, jest koniec pierwszego kwartału, czyli 31 marca. To właśnie do tego dnia trzeba dostarczyć do Skarbówki CIT-8, w którym ujmuje się wysokość przychodów oraz kosztów, a także wynik z działalności danej spółki, albo jednostki o innym charakterze. Poza tą deklaracją, są jeszcze załączniki, które należy przekazać, jeżeli zaistnieją sytuacje, jakie by do tego obligowały. Każdy może popełnić jakieś błędy, a zdarza się to nawet najlepszym fachowcom w danej dziedzinie. Gdyby tak się stało, trzeba przedstawić stosownemu Urzędowi Skarbowemu korekt zeznania. Należy przy tym pamiętać o pisemnym uzasadnieniu przyczyny powstania pomyłki.

 
 
 
 
Live Chat Software