Kasa fiskalna w 2015 roku

11 marca 2015

Aktualności

O zmianach obejmujących podatek VAT oraz wiele innych prawnych kwestii, które dotyczą pracodawców, pracowników i przeciętnego obywatela, mówiło się już niemal od początku 2014 roku. Koniec roku 2014 był czasem, który miał nas przygotować na wiele zmian. Tych, które w życie wedle ustaw weszły już z początkiem roku 2015, ale i tych, które pojawiają się w kolejnych miesiącach. Jedną z ustaw, która wywołała spore zamieszanie i wątpliwości, okazała się konieczność instalacji kas fiskalnych. Każdy pracodawca miał czas na przygotowanie się do takich zmian, które objęły zawody dotąd nie podlegające temu obowiązkowi, jak na przykład fryzjerów i lekarzy. Na chwilę obecną wszyscy muszą już korzystać z kas fiskalnych i mają obowiązek ewidencjonować firmowy obrót w ten sposób. Wydawałoby się, że wątpliwości co do tego obowiązku już nie ma. Pojawiało się jednak pytanie, czy obowiązek instalacji i korzystania z kas fiskalnych mają także ci, którzy wynajmują mieszkanie. Na myśli mamy sytuację, kiedy to dochodzi do wynajmu mieszkania, a uściślając – nieruchomości przez podatnika VAT osobie, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także w przypadku, gdy ów podatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma obowiązku wystawiania faktury. Według ogólnie przyjętej zasady, kasę fiskalną „stety”, czy też niestety, ale posiadać trzeba. Mówi o tym artykuł 11, ust. 1 o VAT, czyli „podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących”. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki, kiedy to opłaty z tytułu wynajmu nie będą się wiązały z koniecznością zakupu kasy fiskalnej, a następnie prowadzenia ewidencji z jej użyciem. Tak też było w latach ubiegłych. Wedle rozporządzenia, które pojawiło się 4 listopada 2014 roku, sporządzonego przez Ministerstwo Zdrowia, od 1 stycznia 2015 roku z obowiązku ewidencjonowania z użyciem kas fiskalnych zwolnione są usługi, takie jak wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami własnymi bądź dzierżawionymi. Ci, którzy jednak chcą skorzystać z możliwości zwolnienia z tego obowiązku, muszą udokumentować wynajem w postaci faktury. Biorąc pod uwagę ten zakres, przepisy nie różnią się od poprzednich. Ewidencjonowanie obrotów nie omija nikogo i są ku temu dwie drogi. Całościowa faktura VAT za wynajem lub użytkowanie kasy fiskalnej. Jeśli jednak w grę wciąż nie wchodzi faktura, a wynajmujący chce skorzystać z możliwości zwolnienia z obowiązku ewidencjonowanie z użyciem kasy fiskalnej, ma taką możliwość. Rzecz tyczy się limitu kwotowego osiągniętego obrotu. Jeśli w poprzednim roku podatkowym, obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych, również w odniesieniu do osób rozpoczynających dostawę towaru lub świadczenie usług po 31 grudnia 2014 roku, nie przekroczy kwoty 20 000 bądź też niższej ustalonej proporcjonalnie, jeżeli okres działalności jest krótszy niż pełny rok, to zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej przysługuje wynajmującemu. Jeżeli podatnik z kolei dokonuje czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania, a także czynności z niego zwolnionych ( w tym wypadku wynajmu nieruchomości), wartość czynności zwolnionych w całkowitym obrocie, które podatnik osiągnął w poprzednim roku podatkowym, muszą przekroczyć 80%. Nieco innym podliczeniom podlegają ci, którzy zaczęli świadczyć usługi po 31 grudnia 2014 roku, jednak ogólna zasada jest taka sama i możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej, wciąż istnieje. Podatnicy, którzy w roku poprzednim zostali już objęci obowiązkiem ewidencjonowania z zastosowaniem kasy fiskalnej, nie mogą już z tego zwolnienia skorzystać. Wyjątkiem mogą być tylko i wyłącznie sytuacje, w których zwolnienie przysługuje ze względu na inne obowiązujące przepisy. Nowe rozporządzenie jest podobne do poprzedniego, a zmiany dotyczą najczęściej szczegółów, choć wciąż istotnych.

 
 
 
 
Live Chat Software