Korzyści z outsourcingu księgowego

Konkurencja na rynku usług finansowych jest obecnie bardzo duża, a skomplikowane przepisy podatkowe sprawiają, że wielu przedsiębiorców decyduje się na outsourcing księgowy. Pozwala to na obniżenie prowadzenia kosztów działalności i daje mnóstwo innych korzyści. Jedną z nich jest z pewnością możliwość uniknięcia błędów samodzielnego księgowania oraz ich skutków. Osobiste prowadzenie rachunkowości nie jest łatwe, w wyniku czego bardzo często pojawiają się nieprawidłowości prowadzące do kontroli skarbowych, czy postępowań wyjaśniających. Tymczasem profesjonalne biuro rachunkowa zatrudnia kompetentnych i doświadczonych pracowników, którzy prowadzą rachunkowość w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W razie pojawienia się błędów, przedsiębiorca może starać się o odszkodowanie z polisy OC biura rachunkowego.

Zaletą outsourcingu księgowego jest również to, że rachunkowością zajmują się osoby mające szeroki zasób wiedzy w tym zakresie. Dzięki temu mogą oni pomóc przedsiębiorcy w podejmowaniu najbardziej optymalnych decyzji, np. w kwestiach związanych z podatkami. Pozwala to firmie na uzyskanie lepszego wyniku finansowego i zwiększenie dochodu.
Korzystając z usług biura księgowego przedsiębiorca może też zmniejszyć koszty operacyjne. Jak to możliwe? Łatwo to zrozumieć, gdy przeanalizujemy koszty utworzenia działu księgowego, czy stanowiska dla księgowego. Wiąże się to z koniecznością zakupu odpowiedniego wyposażenia, oprogramowania oraz wypłacania wynagrodzeń, a także opłacania różnego rodzaju szkoleń. Nietrudno zauważyć, że outsourcing księgowy kosztuje znacznie mniej, dzięki czemu większość przedsiębiorców może sobie na niego pozwolić.
Kwestią, o której nie można zapominać jest dostęp do aktualnej wiedzy, co w przypadku ustawicznie zmieniających się przepisów podatkowych jest niezwykle ważne. Pracownicy biura, zwłaszcza jeśli należy ono do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, muszą stale podnosić swoje kwalifikacje i uczestniczyć w niezbędnych szkoleniach. Dzięki temu można mieć pewność, że dokumentacja prowadzona jest w zgodzie z aktualnymi przepisami zwłaszcza w zakresie ich interpretacji przez sądy administracyjne i organy skarbowe.
Niewątpliwą zaletą współpracy z biurem rachunkowym opole jest także wysoka efektywność pracy. Dzięki terminowemu przekazywaniu dokumentacji do księgowego przedsiębiorca zyskuje pewność, że wszystkie okresowe deklaracje podatkowe, czy ZUS będą wykonane na czas i złożone w terminach przewidzianych prawe nawet w przypadku, gdy księgowy prowadzący dokumentację będzie na zwolnieniu. W biurze zawsze zatrudnianych jest tylu pracowników, aby w razie potrzeby można było bez problemu znaleźć zastępstwo dla osoby nieobecnej.
Z racji tego, że prowadzenie księgowości zaliczane jest do zawodów zaufania publicznego, większość biur rachunkowych jest zobowiązanych do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji jest też przynależność podmiotu do organizacji branżowych takich jak chociażby Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, będące gwarantem najwyższej jakości usług.

 
 
 
 
Live Chat Software