Koszty uzyskania przychodu

Warto nadmienić, że koszty uzyskania przychodu to pojęcie, które kojarzy się nie tylko z wynikiem finansowym, ale także z wynagrodzeniami. W liście płac występuje pozycja o takiej nazwie. Stała kwota pieniędzy jest zależna od tego, czy pracownik jest zatrudniony w tym samym miejscu, w którym zamieszkuje, czy też w innym i musi dojeżdżać do firmy. Księgowy z najlepszego biura rachunkowego jest w stanie wyliczyć każde wynagrodzenie.

Zapewne wśród przedsiębiorców znaczną większość stanowią osoby, które wolałyby prowadzić samodzielnie biznesy, a nie tworzyć spółki z udziałem co najmniej dwóch partnerów. Przede wszystkim jasna jest wówczas sprawa odpowiedzialności za wszelkie kwestie, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – każdy może mieć pretensje tylko do siebie, jeżeli dojdzie do plajty, jak również sukces będzie miał też jednego ojca.
Różne są przyczyny konieczności wchodzenia w spółki, jeśli pragnie się doprowadzić do założenia podmiotu gospodarczego, a zazwyczaj chodzi o finanse. Jedna osoba może nie mieć wystarczającej kwoty pieniędzy na kapitał początkowy i wówczas potrzebny jest partner mający pozostałą sumę, wystarczającą już do uruchomienia biznesu. Bywają sytuacje, kiedy do założenia spółki potrzeba kilkunastu wspólników i wówczas ważne jest, żeby występowało porozumienie między poszczególnymi partnerami. Kluczowe jest zaufanie pomiędzy każdym, kto bierze udział w tworzeniu oraz funkcjonowaniu danego podmiotu gospodarczego.
Nie może być mowy o tym, że w spółce jeden partner będzie oszukiwał drugiego, gdyż taka współpraca kończy się bardzo szybko niepowodzeniem każdego ze wspólników. Warto jest jak najlepiej sprawdzić partnera przed wchodzeniem z nim w spółkę, ponieważ uruchamianie biznesu z kimś zupełnie obcym jest jak kupowanie kota w worku. Bardzo ważna jest również forma działalności danego podmiotu, ponieważ do wyboru są między innymi takie spółki, jak na przykład cywilna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna lub komandytowo-akcyjna. Każdą z form działalności opisuje Kodeks spółek handlowych.
Jeżeli już postawi się na sprawdzonego wspólnika i założy spółkę w dogodnej formie, można pomyśleć o tym, jakie biuro rachunkowe będzie prowadziło sprawy księgowe. Do obowiązków takiego podmiotu, świadczącego usługi księgowe, z całą pewnością będzie należało sporządzanie co roku dokumentów, pokazujących stan finansowy danej spółki. Są to bilans oraz rachunek zysków i strat. Pierwszy z nich pokazuje stan aktywów i pasywów, a więc wielkość majątku, który może być wykorzystywany w firmie, jak również stan różnego rodzaju zobowiązań. W przypadku drugiego dokumentu, okazuje się, jaki wynik finansowy, jest osiągany przez podmiot w konkretnym okresie rozliczeniowym. W tym celu zestawia się ze sobą oczywiście wszelkie przychody, jak też koszty ich uzyskania. W rezultacie uzyskuje się zysk lub stratę. Każdy wynik zostaje podzielony pomiędzy partnerów danej spółki.
Na rynków występują zwolennicy takich form działalności, jak spólka z o.o. i akcyjna – niezależnie od formy działalności firmy, można osiągnąć sukces, który przejawia się na przykład lepszą lub gorszą pozycją na rynku. Bez względu na to, jakiego charakteru wystąpi spółka cywilna, za każdym razem biuro księgowe, musi przestrzegać absolutnie wszystkich przepisów prawa, które zostały uchwalone w naszym kraju. W przeciwnym wypadku można mieć poważne problemy, chociażby z fiskusem lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Niedawno wśród wielu osób, interesujących się wydarzeniami w naszym kraju, spore oburzenie wywołała informacja mówiąca o dużych podwyżkach dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które są olbrzymie w porównaniu z waloryzacją rent i emerytur, do których dojdzie właśnie w tym roku. O ile wysokość uposażeń, wypłacanych przez ZUS jest na pewno mizerna, o tyle pensje osób, pracujących w tej instytucji i wykonujących często bardzo odpowiedzialne zadania, mające wpływ na losy setek osób, również nie są zbyt wygórowane. W związku z tym, lepiej byłoby znaleźć sposób na zwiększenie kwot emerytur i rent, zamiast narzekać na podwyżki dla pracowników. Jest to jednak zadanie nadzwyczaj trudne, skoro nie udało się absolutnie żadnemu rządowi, sprawującemu władzę w Polsce.
Te zagadnienia oczywiście zupełnie nie interesują księgowych, którzy mają za zadanie wyłącznie umieścić na odpowiednich kontach poszczególne zapisy, jakie są związane właśnie z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne (zarówno pracodawcy, jak również pracownika) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W jaki sposób należy to przeprowadzić?
Przede wszystkim należy mieć świadomość, że wszelkie składki ZUS, a więc między innymi emerytalna, rentowa, wypadkowa czy chorobowa przechodzą są pochodnymi od wynagrodzeń, natomiast w ujęciu kosztów rodzajowych zalicza się je do Świadczeń na rzecz pracowników. Podstawą do wyliczenia poszczególnych składników składek na ubezpieczenie społeczne jest zawsze wynagrodzenie brutto – i to bez względu na, na bazie jakiej umowy dany pracownik jest zatrudniony w zakładzie pracy. Z jednej strony jest to zatem koszt, ale za każdym razem w księgowaniu są dwie strony na kontach – to jest Winien oraz Ma.
Jeżeli chodzi o księgowanie składek społecznych, po stronie Ma znajdą się one na koncie Rozrachunki publiczno-prawne. Ma to miejsce wówczas, gdy powstaje zobowiązanie wobec państwa, rozumianym w tym przypadku jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli natomiast dojdzie do uregulowania konkretnego zobowiązania w formie gotówki wypłaconej z kasy, albo przelewem z rachunku bankowego, wtedy stosowny zapis pojawia się po stronie Winien i pokazuje on uregulowanie zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym.
Takie księgowanie odbywa się co miesiąc, ponieważ jako pochodna od wynagrodzeń składka wobec ZUS jest odprowadzana po wypłaceniu pensji – w odpowiednich terminach, które są uregulowane w zależności od rodzaju działalności danego podmiotu. Dobrze o tym wszystkim wiedzą osoby pracujące w biurze rachunkowym w Opolu, ponieważ zajmują się tym regularnie, oferując swoje usługi poszczególnym firmom, poszukującym profesjonalnego rozliczania swoich spraw księgowych. Warto dołączyć do zadowolonych klientów tego biura, które zapewnia zarówno przygotowanie deklaracji ZUS, jak również formularzy o innym charakterze, jakim są deklaracje podatkowe. Nie tylko dokumenty zostaną przygotowane w sposób bezbłędny, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, ale również odbywa się to zawsze w terminach jakie zostały wyznaczone przez ustawodawcę.

Wśród wielu zadań, które stoją przed specjalistami z dziedziny rachunkowości, jest rozliczanie wszelkich spraw, związanych ze składkami, jakie są odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są to przede wszystkim składka emerytalna, rentowa, chorobowa (jest ona w niektórych przypadkach dobrowolna), jak i wypadkowa. Poza tym, mamy jeszcze składki, odprowadzane do Funduszu Pracy, a także Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składka zdrowotna również jest wpłacana na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednak później trafia ona na konto Narodowego Funduszu Zdrowia.
Myli się ten, kto podejrzewa, że przygotowanie deklaracji rozliczeniowych jest czymś bardzo skomplikowanym, albowiem księgowość doskonale zdaje sobie sprawę, że wystarczy wypisanie poszczególnych kwot w odpowiednich rubrykach formularza, takiego jak DRA, RCA lub RZA. Te kwoty pieniędzy pochodzą z rozliczenia wynagrodzenia brutto, od jakiego naliczane są tak zwane składki pracownicze, jak też płacone dodatkowo przez pracodawcę.
Odwiedziny w ZUS nie są konieczne, ponieważ wszelakie formularze mogą być przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną. W sytuacji, kiedy dana firma zatrudnia mniej niż pięcioro pracowników, wówczas istnieje możliwość przekazywania deklaracji w wersji papierowej, z czego korzystają zazwyczaj księgowe starej daty, które chcą mieć pieczątkę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na swoim egzemplarzu. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie dokumenty, związane z ZUS-em muszą być przechowywane w danej jednostce przez co najmniej pięć lat. Warto mieć je u siebie, ażeby wyjaśniać sporne sprawy, do jakich przecież czasami może dojść. Brak dokumentów u siebie jest błędem, ponieważ co jakiś czas słyszy się o przypadkach, w których Zakład po prostu zagubił swoje egzemplarze u siebie.
Kiedy zna już się wszystkie składki ZUS, jak również ich wysokość, która raczej się nie zmienia zbyt często, poza wypadkową, wynoszącą obecnie 1,8 procenta wartości pensji brutto, wówczas wypełnienie poszczególnych deklaracji nie jest trudne, zarówno jeżeli chodzi o podsumowanie indywidualnej sumy daniny z tytułu jednej osoby, jak też sumy wszystkich składek. Ważne jest to, ażeby wypełniając deklaracje, wpisać ich odpowiedni numer, podając przy tym między innymi miesiąc i rok, jakiego dotyczy konkretne rozliczenie.
Jeśli szef nie chce podpisywać się co miesiąc na deklaracjach ZUS, może upoważnić do tego inną osobę, na przykład księgowego. Ważne jest, aby była to osoba zaufana. Do tego służy formularz PEL, w którym opisuje się zakres upoważnienia, jak również okres, na jaki zostaje ono wystawione. W dzisiejszych czasach właściciele podmiotów gospodarczych, czy też liderzy innych jednostek, które mają obowiązek rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych bardzo często decydują się na upoważnianie księgowego lub skarbnika do takich właśnie czynności. W każdej chwili upoważnienie może być wycofane, w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby to zrobić, z jakiegokolwiek powodu.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software