Księgi i biura rachunkowego

Rachunkowość to na pewno nie są proste rzeczy. Sytuacja ta potwierdza się wtedy po prostu widać, że jesteśmy nieprzygotowani do wypełniania takich obowiązków. Dlatego też tego typu prace zleca się po prostu biurom rachunkowym. Nikt się nie zaopiekuje naszymi księgami lepiej niż wspomniane biuro. Jest to też jednostka zewnętrzna, dzięki czemu łatwiej jest im rozliczyć wszystko prawidłowo i bez błędów. Właśnie dlatego biura rachunkowe cieszą się taką renomą, a także zaufaniem. Tak więc ogólne przedsiębiorstwa świadczące wyżej wymienione usługi rachunkowe są stanie wykonywać pracę nie tylko poza firmą, ale także w jej obrębie. Z racji, jednak że jest to firma zewnętrzna cała dokumentacja zostaje wysłana odpowiedniej placówce chyba, że firma nie ma zaufania i woli, aby doświadczony pracownik biura zrobił bezpośrednie rozliczenia prosto w siedziby firmy.

Prowadzimy księgi
Przede wszystkim ogólne prowadzenie ksiąg rachunkowych przez biuro, jest czymś normalnym. W księgach zawarte są między innymi aktywa czy pasywa oraz odpowiednie wyceny wraz z innymi sprawozdaniami finansowymi, z którymi mamy ogólnie do czynienia. Oczywiście gromadzenie tego typu rzeczy, a potem ich przechowywanie to również czynność, która obowiązuje biuro rachunkowe.

Jak wygląda zgłoszenie do urzędu skarbowego
Oczywiście zgłoszenie do urzędu skarbowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez dane biuro rachunkowe, jest wymaganą procedurą. Wszystko jednak zależy od tego, o jakiej jednostce mówimy i od ogólnego miejsca prowadzenia takiej ewidencji. Jeśli jednak wspomniane księgi nie są prowadzone w siedzibie firmy a poza jej miejscem wówczas dana jednostka, ma obowiązek powiadomić urząd skarbowy gdzie prowadzone są księgi. Urzędowo jednostka ma na to 15 dni od dnia, w którym księgi zostały wydane biuru rachunkowemu. Oczywiście wszystko podlega kontroli i nadzorowi dlatego też wszystkie dowody księgowe znajdujące się bezpośrednio w siedzibie firmy, muszą być po prostu do wglądu.

Sytuacja gdy biuro prowadzi ewidencje w siedzibie firmy
Jeśli kontrola danego biura rachunkowego nad księgami odbywa się na terenie zakładu czy też firmy wówczas nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu. Wszystko wiąże się, z tym że kontrola rachunkowa odbywa się na miejscu a co za tym idzie wszystkie czynności, wykonujemy w konkretnym momencie. Oczywiście analizę podlegają wszystkie dokumenty, ponieważ dane biuro rachunkowe, aby policzyć wszystkie księgi potrzebuje wykazów oraz innych danych, które po prostu ułatwią im pracę. Ponieważ dane te nie są zabierane na zewnątrz praca wewnątrz firmy zewnętrznego biura jest łatwiejsza, zwłaszcza jeśli chodzi o procedury. Warto o tym pamiętać, gdy decydujemy się który sposób ostatecznie wybieramy. Biuro rachunkowe na pewno posłuży nam odpowiednią pomocą a księgowość prowadzona przez nie będzie zawsze pełna i właściwa. Możemy cieszyć się, tylko że mamy możliwość skorzystania z takich rozwiązań. Każdy komu zależy na pełnym profesjonalizmie, postawi na sprawdzone możliwości nie ma sensu eksperymentować i szukać innych rozwiązań skoro wszystko mamy pod ręką.
7 Łatwiejsza rachunkowość
W tym roku wchodzą przepisy mające ułatwić skomplikowaną księgowość małym firmom oraz innym organizacjom pozarządowym. Trzeba przyznać, że małe biura rachunkowe Opole mogą najbardziej cieszyć się z tych wszystkich zmian, które zostały nie tak dawno zapowiedziane. Małe firmy od wielu lat borykają się z problemami dotyczącymi rozliczeń. Nic więc dziwnego, że prosta rachunkowość i lepszy system ogólnych rozliczeń jest dzisiaj po prostu potrzebny. Propozycje oraz przyszłe założenia znajdziemy w projekcie ustawy o rachunkowości, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Każda zmiana w tym kierunku jest ważna, zwłaszcza że prostsze zasady rozliczeń mogą okazać się bardzo użyteczne dla małych firm, które mają bardzo często problemy z utrzymaniem się na rynku. Nie jest to łatwe, zwłaszcza że konkurencja jest wymagająca.

Co zamiast księgi rachunkowej
W założeniach proponuje się nawet usunięcie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez takie małe firmy. Biura rachunkowe Opole z pewnością na myśl o tych pomysłach zacierają ręce to naprawdę wiele by, zmieniło w funkcjonowaniu mniejszych jednostek. Według tego, co się proponuje zamiast ksiąg małe firmy, stosowałyby skróconą i znacznie uproszczoną ewidencję dotyczącą przychodów i kosztów. Na to wszystko składać się ma uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat, oraz kilka innych informacji. Co ciekawe według kolejnych założeń szefowie małych biur i innych firm nie będą musieli sporządzać sprawozdań z prowadzonej działalności. Jest jednak pewne, ale ponieważ warunek jest stosunkowo prosty. Niektóre z dawniej podawanych informacji muszą się znaleźć wtedy w tak zwanych informacjach dodatkowych. Co ciekawi małe przedsiębiorstwa mają być również zwolnione z obowiązku wykonywania zestawienia zmian, jaki odbywa się w kapitale własnym.

Inna ewidencja
Jeśli zaś chodzi o inne wspomniane organizacje pozarządowe to trzeba zauważyć, że istnieje warunek mówiący o tym, że dane organizacje nie mogą prowadzić działalności typowo gospodarczej, a jednocześnie osiągać przychód większy niż 100 tysięcy złotych rocznie. To jest wymóg, dzięki któremu umożliwia się wprowadzenie prostszej ewidencji. Większość tych przepisów sprawia, że księgowość stanie się uproszczona. Taka zmiana zasad prowadzenia księgowości wyjdzie wielu firmom na dobre, zwłaszcza jeśli wcześniej tego typu możliwości były znacznie ograniczone. Wiele osób więc bardzo pozytywnie odnosi się do tych wszystkich zmian, jakie mają się pojawić i trzeba przyznać, że tego typu rozwiązania mają sens. To się chwali ponieważ zmiany, jakie nastąpiły w tym kierunku są obiecujące. Za jakiś czas jednak okaże się ile z tych obietnic zostanie rzeczywiście spełniona do tego czasu wszystko, zostaje po staremu i firmy muszą sobie z tym radzić. Mali przedsiębiorcy z pewnością mają trudniej niż średnie czy duże firmy dlatego każde odciążenie finansowe, może być pozytywnym sygnałem. Oczywiście w praktyce zmiany te nastąpią powoli nie należy oczekiwać spektakularnego wejścia w życie wszystkich tych przepisów będą one wprowadzane stopniowo i pozostaje nam tylko czekać.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software