Księgi rachunkowe

Wszędzie, gdzie odbywają się jakiekolwiek transakcje gotówkowe lub bezgotówkowe, konieczne jest zapisanie ich w odpowiednich miejscach w księgach rachunkowych. Takie ujmowanie kwot pieniędzy jest niezwykle ważne, ponieważ ma na celu ustalenie wyniku z działalności danego podmiotu gospodarczego, stowarzyszenia, fundacji, czy innej jednostki organizacyjnej, która jest zobowiązania do przedkładania sprawozdania finansowego do odpowiedniego organu nadzorczego. Wszelakie czynności, związane z księgowaniem kwot na właściwych kontach, zarówno w ujęciu analitycznym, jak też syntetycznym, przeprowadza pracownik, który jest odpowiedzialności na realizację takich czynności, albo specjalnie wynajęte do prowadzenia takich spraw biuro rachunkowe. W naszym kraju takich miejsc nie brakuje, a ogromna konkurencja na rynku usług, dotyczących ujmowania w odpowiedni sposób wszystkich operacji gospodarczych sprawia, że mogą być one niedrogie. Jeżeli udaje się połączyć wysokie kompetencje, jakie zawsze powinny oczywiście cechować takiego rodzaju biuro, z bardzo atrakcyjną ceną, wówczas można mieć spore powody do radości.

Ważnym zadaniem księgowego jest rozliczanie wszelkich odliczeń, jakie występują w przypadku wypłacania wynagrodzeń. Z jednej strony są one przekazywane do zus, a poza tym jest to zaliczka, odprowadzana do Urzędu Skarbowego. Na podstawie wynagrodzenia brutto, łatwo jest ustalać, jakie w danym przypadku występują składki zus, to jest emerytalna, rentowa, wypadkowa oraz chorobowa. Poza tym, jest jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne, jaja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest przekazywana dalej do Narodowego Funduszu Zdrowia. Księgowy dobrze wie, że poza składkami, jakie ponosi pracownik, są też koszty pracodawcy, które zwiększają jego wydatki, związane z zatrudnianiem podwładnych. Świadczenia na rzecz pracowników muszą być wyliczone prawidłowo, a także przelewane w terminach, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do kontroli zleconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wiadomo, że nawet najlepszy księgowy nie lubi być sprawdzany.

Ważne jest również to, ażeby terminowo przekazywane były deklaracje zus, które pokazują, ilu pracowników jest zatrudnionych w danej jednostce o charakterze gospodarczym lub innym, jak również jakie podstawy „oskładkowania” występują w ich przypadkach. Jeżeli dany zakład pracy zatrudnia poniżej pięciu pracowników, wtedy wspomniane deklaracje mogą być przekazywane w formie papierowej, natomiast kiedy jest ich większa liczba, wówczas konieczne jest wysyłanie rozliczeń za pośrednictwem internetu. Można też poprosić o wyrażenie zgody na korzystanie z drogi papierowej, ale zazwyczaj jest ona możliwa tylko w krótkim odcinku czasowym. Osoba, odpowiedzialna za sprawy księgowe, musi być na bieżąco nie tylko z przepisami, ale również z programami komputerowymi, które ułatwiają elektroniczny obieg dokumentów. Taka forma przekazywania deklaracji jest preferowana nie tylko przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale również Urząd Skarbowy.

 
 
 
 
Live Chat Software