Księgowa czy biuro – porównanie

Każdy przedsiębiorca musi prowadzić dokumentację rachunkowo-podatkową. O ile w przypadku małej spółki cywilnej, czy samozatrudnienia nie jest to zbyt skomplikowane i zwykle wiąże się z prowadzeniem tzw. uproszczonej księgowości, o tyle w większych przedsiębiorstwach bywa to sporym wyzwaniem. Do prowadzenia pełnych ksiąg niezbędna jest bowiem odpowiednia, stale aktualizowana wiedza oraz umiejętności, których przeciętny przedsiębiorca zazwyczaj nie posiada. Jak wówczas właściciel firmy radzi sobie z dokumentacją księgowo-rachunkową? Najpopularniejsze są dwie opcje – zatrudnienie księgowej i outsourcing księgowości. Przyjrzyjmy się obu i sprawdźmy, co opłaca się bardziej.

Własna księgowa lub księgowy zajmujący się obsługą prawno-podatkową w siedzibie firmy to z pewnością duża wygoda, ale i spore koszty. Przede wszystkim pracownik pobiera stałe wynagrodzenie, a jego koszty utrzymania są dość wysokie. Trzeba również stale inwestować w szkolenia księgowe, ponieważ przepisy rachunkowo-podatkowe często się zmieniają i pracownik musi je znać. Dużą niedogodnością są też przerwy urlopowe i świadczenia socjalne, a także ewentualne przerwy w pracy spowodowane np. chorobą. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest zadowolony z pracy księgowego, musi on zatrudnić i wdrożyć kolejną osobę, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, np. na odprawę dla starego pracownika, czy szkolenia dla nowego. Dużym problemem jest również bardzo mała, a wręcz znikoma możliwość dochodzenia swoich roszczeń w przypadku nienależycie wykonywanej przez księgowego pracy. Co gorsza, przedsiębiorca nie ma praktycznie żadnych możliwości zabezpieczenia się przed utrata pracownika znającego wrażliwe dla firmy informacje.
Outsourcing księgowości, czyli zlecenie prowadzenia ksiąg firmie zewnętrznej ma wiele zalet. Przede wszystkim taka firma pobiera stałe, zryczałtowane wynagrodzenie w formie płatności miesięcznych. W takim biurze zawsze zatrudnionych jest przynajmniej kilka osób, więc nie ma obaw, że np. z powodu choroby księgowego powstaną zaległości w dokumentacji. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników i nie ma problemu ze świadczeniami socjalnymi dla pracownika. Dużym atutem takiego rozwiązania jest też duże doświadczenie osoby zajmującej się dokumentacją oraz możliwość jej zmiany w przypadku niezadowalającej współpracy. W zależności od zapisów umowy okres wypowiedzenia może być dowolnie długi, a koszty rozwiązania naprawdę niewielkie. Co ważne, w razie nienależytego wykonania zleconej usługi można bez problemu dochodzić roszczeń z tytułu polisy OC, którą każde biuro musi posiadać. Kwestią bardzo istotną są wysokiej kompetencje pracowników zatrudnianych przez taki podmiot oraz ich obiektywizm w podejściu do klienta. Biuro zapewnia też bezpieczeństwo w zakresie przetwarzania danych firmy.
Łatwo zauważyć, że outsourcing księgowości to bardzo wygodne i bezpieczne rozwiązanie, pozwalające na kompleksową obsługę księgowo rachunkową. Warto jednak pamiętać, by rozważnie wybrać podmiot, któremu zlecimy prowadzenie ksiąg, ponieważ nie każde biuro rzetelnie podchodzi do swoich obowiązków.

 
 
 
 
Live Chat Software