Księgowość a rodzaj działalności gospodarczej

Wybór rodzaju działalności gospodarczej ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania przyszłej firmy. Jedną z najczęstszych form prowadzenia działalności w naszym kraju jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą. Jest to forma najprostsza, w której przedsiębiorca samodzielnie podejmuje wszystkie decyzje. Jej niewątpliwą zaletą są niskie nakłady finansowe oraz wygodna forma opodatkowania. Dla takiej działalności dostępne są różne formy opodatkowania, wśród których jest:

ryczałt ewidencjonowany, czyli ewidencja przychodów,
karta podatkowa,
podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi handlowe.
Niestety ten typ działalności ma również swoje wady. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ponosi pełną odpowiedzialność za jej prowadzenie. Ponadto za podjęte zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, co może być ryzykowne w niektórych branżach. Dotyczy to także zaległych podatków, czy innych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością.
Kolejną bardzo popularną formą prowadzenia działalności jest spółka cywilna. Jest to najmniej skomplikowana forma prowadzenia spółki, w której kilku przedsiębiorców prowadzi jedną firmę. Zaletą tej formy działalności są bez wątpienia niskie nakłady finansowe. Ma ona jednak także swoje wady, do których zalicza się przede wszystkim brak osobowości prawnej, co znacząco ogranicza możliwości firmy w zakresie rozwiązywania różnego rodzaju sporów przed sądem. Co więcej, w spółce cywilnej wszyscy przedsiębiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za prowadzoną działalność i solidarnie odpowiadają całym majątkiem za wszystkie podjęte przez siebie i wspólników zobowiązania. W zakresie formy opodatkowania do wyboru jest karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany lub zasady ogólne dla osób fizycznych, czyli księgi handlowe lub podatkowa księga przychodów i rozchodów. Spółki cywilne są bardzo popularne wśród rodzimych przedsiębiorców głównie ze względu na niskie koszty ponoszone przy otwieraniu działalności. Niemniej w niektórych branżach nie jest to odpowiednia forma przedsiębiorstwa.
Zdecydowanie najbardziej uniwersalną formą prowadzenia działalności jest z pewnością spółka z o.o. Taka firma posiada osobowość prawną, a odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązana jest ograniczona. Co ważne, mają oni możliwość powołać do kierowania spółką osoby, która nie jest wspólnikiem, a rezygnacja lub przyjęcie wspólnika w takiej spółce nie powoduje jej rozwiązania. Jednakże spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma również swoje wady. Zalicza się do nich przed wszystkim wysokie koszty założenia oraz prowadzenia działalności. Poza tym konieczne jest prowadzenie księgowości w postaci ksiąg rachunkowych, co niesie ze sobą wysokie koszty. Wadą jest również podwójne opodatkowanie dochodów, ponieważ opodatkowani są zarówno wspólnicy, jak i spółka będąca osobą prawną. Problemem może być również dość kosztowna procedura rejestracyjna. Mimo to w naszym kraju spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz więcej.

 
 
 
 
Live Chat Software