Księgowość i rachunkowość w dzisiejszych czasach

Dwudziesty pierwszy wiek niesie ze sobą szereg zmian i nowości, w porównaniu do wcześniejszych lat. Mowa jest tutaj o nauce, technologii, ale również finansach. O kredytach, pożyczkach, kontach bankowych, lokatach i inwestycjach w dzisiejszych czasach mówi się bardzo wiele. Między innymi stąd bardzo prężnie rozwija się właśnie ta branża na polskim rynku. Kryzys gospodarczy i finansowy również przyczynia się do tego, że Polacy o wiele chętniej biorą kredyty.

Nieodzownie z finansami związana jest księgowość, czyli inaczej buchalteria. Jest to podstawowy element składowy rachunkowości, głównie część rejestracyjną. Teraz warto zapytać się, co to jest rachunkowość. Rachunkowość jest systemem ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych. Rachunkowość również związana jest z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji oraz akumulacji. Zależnie od branży, rachunkowość może mieć inny wymiar. Jednakże księgowość w Opolu realizuje wszystkie usługi rachunkowe wszystkim klientom. Niezależnie od potrzeb u nas znajdziesz wykwalifikowany personel, który z chęcią obsłuży Twoją firmę. Jeśli masz z czymś problem, również przyjdź do nas po radę. Najczęstszy problem pojawia się, jeśli chodzi o podatki, gdzie im więcej jest faktur i więcej dokumentów, tym większy staje się podatek VAT. Oczywiście owy VAT trzeba odliczać po każdym zakończonym roku działalności gospodarczej. Może zdarzyć się, że opodatkowanie wynosi bardzo ogromną kwotę. Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz sposobu odliczania podatków, często po zakończonym roku kalendarzowym musimy opłacić instytucji ZUS cały podatek za zeszły rok. W związku z tym zima i wiosna to czas, w którym bardzo pożądani są księgowi oraz doradcy finansowi.

Skupiając się jednak na samej księgowości, polega ona również na rejestracji w ujęciu pieniężnym. Często jednak rejestracja odbywa się w ujęciu ilościowym, zależnie od udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które mogą spowodować zmiany w majątku działalności gospodarczej oraz jego źródłach pochodzenia. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą to właśnie rachunkowość jest systemem, który pozwala na sformalizowanie oraz odzwierciedlenie procesów finansowych zachodzących w firmie. Im więcej mamy przychodów oraz rozchodów, tym bogatsza jest nasza książka zdarzeń finansowych. Zależnie od potrzeb może zajmować się tym księgowy, bądź jeden z pracowników działalności gospodarczej, który posiada odpowiednią wiedzę na ten temat. Wiedza oraz umiejętności księgowe są bardzo ważne, a na specjalistach z tej branży ciąży wielka odpowiedzialność. Dla urzędu skarbowego bądź innej instytucji finansowej istotne jest, aby dostarczony do nich obraz sytuacji majątkowej oraz finansowej był prawdziwy oraz rzetelny. Za sam przedmiot rachunkowości uważa się każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym, wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, a także jego zasobów oraz wyników.

 
 
 
 
Live Chat Software