Księgowość w firmie

Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej są rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS-em. Wiąże się to z koniecznością zapoznania się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia przedsiębiorstwa oraz zasad związanych z jego ewidencjonowaniem. Zgodnie z obowiązującym prawem każda osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą jest zobowiązana do złożenia wniosku o wpis do odpowiednich ewidencji. Czy to wszystko? Oczywiście nie, ponieważ równie ważne są inne kwestie, których nie można zaniedbać. Z tego względu jeszcze przed otworzeniem działalności gospodarczej warto skorzystać z usług profesjonalnego biura podatkowego. W takim miejscu oferowane są usługi związane z doradztwem w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności (spółka z o.o., spółka cywilna, czy inna) oraz formy opodatkowania. Ponadto przedsiębiorca otrzyma kompleksową pomoc w zakresie wypełnienia wszelkiej wymaganej dokumentacji rejestracyjnej. Pracownicy biura mogą również dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym i ZUS-ie, a także doradzić w kwestii rejestracji vat.

W przypadku, gdy firma już funkcjonuje i konieczne jest prowadzenie pełnych ksiąg oferta biur podatkowych także jest bardzo atrakcyjna. Przede wszystkim dokumenty prowadzone są na podstawie dowodów księgowych, a wszelkie zapisy zdarzeń są uporządkowane zarówno pod kątem chronologicznym, jak i systematycznym. Dokumentacja obejmuje m.in. zbiory zapisów księgowych, sald oraz obrotów, tworzących dziennik, księgi pomocnicze oraz księgę główną, Ponadto w zapisach znajdują się również zestawienia obrotów oraz sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych, a także szczegółowe wykazy pasywów i aktywów. W ramach outsourcingu księgowego biura oferują prowadzenie:
zapisów w księgach handlowych,
rejestrów VAT,
ewidencji wartości prawnych, niematerialnych oraz środków trwałych,
ewidencji wyposażenia,
ewidencji przebiegu samochodu w firmie,
rozliczeń w zakresie podatku dochodowego,
rozliczeń związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi,
rozliczeń składek ZUS zarówno pracowników, jak i właścicieli firmy,
kompleksowej obsługi związanych ze sprawozdawczością GUS i wiele innych.
Ponadto w zakres usług wchodzi również sporządzanie i przygotowywanie dokumentacji do banków, deklaracji, bilansu, rachunku zysków i strat, deklaracji przywozu i wywozu, deklaracji VAT i VAT UE oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością. W przypadku wyboru ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania biura rachunkowe zapewniają kompleksową obsługę obejmującą:
ewidencję wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych,
ewidencję sprzedaży,
ewidencję wyposażenia,
rejestry VAT w zakresie sprzedaży i zakupu,
rozliczenia z urzędami,
prowadzenie dokumentacji związanej z kadrami i płacami,
wykonywanie rozliczeń składek ZUS dla właściciela firmy i pracowników,
kontrolę płatności,
rozliczenia roczne,
obsługę w zakresie sprawozdawczości GUS,
sporządzanie deklaracji VAT i VAT UE oraz wiele innych usług.

 
 
 
 
Live Chat Software