księgowość w małych firmach

Myli się każdy, kto uważa, że małym lub średnim przedsiębiorstwie księgowy ma mniej do roboty, niż w dużym podmiocie gospodarczym. Być może operacji gospodarczych, dotyczących wynagrodzeń z racji na liczbę pracowników jest mniej, ale przecież w każdym podmiocie, prowadzącym działalność o charakterze zarobkowym występują dokładnie takie same księgowania. Księgowość w małej firmie oznacza konieczność prowadzenia dokładnie takiej samej dokumentacji, jak ma to miejsce w dużym przedsiębiorstwie. Trzeba zadbać o stworzenie zakładowego planu kont, w którym znajdą się nazwy poszczególnych miejsc do dokonywania zapisów księgowych zarówno w ujęciu syntetycznym, jak też analitycznym.
O tym wszystkim wiedzą dobrze osoby, prowadzące księgowość w Opolu, które bez wątpienia nie mogą narzekać na brak obowiązków. Co chwilę biuro, zapewniające każdemu zainteresowanemu podmiotowi gospodarczemu i innemu rachunkowość, otrzymuje kolejne zlecenie od mniejszej lub większej firmy. Nie odrzuca nikogo, to znaczy, nawet jeśli z prośbą o prowadzenie księgowości zwraca się właściciel podmiotu gospodarczego, który prowadzi działalność jednoosobową, podejmuje się realizacji tego zadania, ku uciesze zleceniodawcy. Do zadań opolskiego biura księgowego należy między innymi prowadzenie wszelakich spraw pracowniczych. Mowa tu o osobach, które zostały zatrudnione na podstawie umowa o pracę, ale również innego rodzaju kontraktu, którym może być przecież umowa zlecenie i umowa o dzieło. Każdy z pracowników może być spokojny, że bez problemu uzyska zaświadczenie o dochodach brutto i netto, osiąganych za ostatnie trzy miesiące. Taki dokument wystawiają przedstawiciele biura księgowego, wszędzie tam, gdzie oczywiście prowadzą rachunkowość.
Są oni odpowiedzialni za naliczanie wynagrodzeń poszczególnym pracownikom. Dla osób, zatrudnionych w opolskim biurze księgowym nie stanowi to najmniejszego problemu, bowiem ci specjaliści wiedzą dokładnie, w jaki sposób obliczyć wysokość pensji do wypłaty, wychodząc od wynagrodzenia brutto. Stałe są składki emerytalna, rentowa i zdrowotna, jak też zaliczka na podatek dochodowy. Trzeba uzyskać natomiast odpowiedź na pytanie, jakie w danym przypadku wystąpią koszty uzyskania przychodu, to znaczy należy stwierdzić, czy konkretny pracownik jest zatrudniony w miejscu zamieszkania, czy też w innej miejscowości, co oznacza występowanie wyższych kosztów. Nie zawsze przy umowie zlecenie pojawi się składka na ubezpieczenie chorobowe, a zależy to od pracownika, który podejmuje decyzję w tej materii. Z jednej strony przy braku naliczania takiej składki, zatrudniony dostanie nieco wyższe wynagrodzenie netto, jednak w przypadku zachorowania, nie otrzyma zasiłku. Warto więc podjąć w tej sprawie przemyślaną decyzję. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych to jedno z wielu zadań biura księgowego, z którego musi się ono wywiązywać należycie. W przeciwnym wypadku zleceniodawca może mieć poważne problemy podczas kontroli, przeprowadzanej przez jedną z tych instytucji.

Biura księgowe konkurują ze sobą zażarcie, co cieszy potencjalnych klientów, którzy mają szeroki wybór podmiotów, oferujących takie usługi. Liderem w Opolu jest miejsce które jest otwarte nie tylko na podmioty gospodarcze, ale też na potrzeby organizacji społecznych, a więc nie działających w celu osiągnięcia zysku. Przykładem podmiotu nie nastawionego na dochód jest stowarzyszenie. Wyróżniamy różne rodzaje wspomnianych organizacji, które są osobami prawnymi. Przede wszystkim istnieje podział na stowarzyszenia zwykłe i na te, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wśród tych drugich organizacji, działających bez wątpienia na znacznie szerszą skalę, aniżeli stowarzyszenia zarejestrowane tylko i wyłącznie we właściwym Starostwie Powiatowym, mamy rozgraniczenie pomiędzy podmioty, prowadzące lub nieprowadzące działalność gospodarczą. Te pierwsze nie działają wcale w celu osiągnięcia zysku, jednak wykorzystują mechanizmy rynkowe do realizowania zadań statutowych. Poza tym, występuje jeszcze podział na organizacje, prowadzące odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego – w obu przypadkach celem nie jest jednak osiąganie zysku. Te podziały są doskonale znane biuru księgowemu z Opola, który podejmuje się realizacji zlecenia każdego stowarzyszenia, bez względu na jego rodzaj oraz wielkość.
Trzeba mieć przede wszystkim świadomość tego, że decydując się na odpłatną oraz nieodpłatną działalność pożytku publicznego, wtedy konieczne jest prowadzenie oddzielnej księgowości dla tych dwóch typów aktywności społecznej wspomnianej organizacji. Nie jest po prostu możliwe łączenie obydwu księgowości, a co za tym idzie oddzielnie dokonywane jest przygotowanie dokumentów sprawozdawczych dla odpłatnej i nieodpłatnej działalności. O tym wszystkim biuro, znane z profesjonalnej księgowości w Opolu i nie tylko wie bardzo dobrze. Przy działalności odpłatnej wystąpi przychód w postaci na przykład kupna biletu do miejsca kultury, za które uczestniczy wycieczki będą musieli zapłacić sami, natomiast przy prowadzeniu wyłącznie działalności nieodpłatnej nie ma mowy o takiego rodzaju wpływie do kasy lub na rachunek bankowy stowarzyszenia. Przychodami mogą być wówczas wyłącznie składki, darowizny, czy też dofinansowania poszczególnych przedsięwzięć realizowanych na rzecz lokalnej społeczności, pochodzące z różnych jednostek samorządu terytorialnego.
Jeżeli chodzi o dokumenty sprawozdawcze, pokazujące stan finansów za dany okres obrachunkowy, którym najczęściej jest rok kalendarzowy, bilans oraz rachunek zysków i strat, dotyczące działalności odpłatnej i nieodpłatnej muszą być przygotowane najpóźniej do 31 marca, natomiast przyjęte przez Walne Zebranie danego stowarzyszenia do końca czerwca. O sporządzenie powyższej dokumentacji i przedstawienie do odpowiednich organów zadba biuro księgowe, które szczególnie w pierwszym kwartale roku ma sporo zadań do wykonania, jednak ze wszystkich zleceń wywiązuje się zawsze terminowo, bez najmniejszego problemu.

Podmioty gospodarcze, które zatrudniają wiele osób i mają obroty na poziomie często kilkudziesięciu milionów złotych w ciągu roku, muszą zadbać o to, aby sprawy księgowe nie pozostawiały najmniejszych wątpliwości, że wszystko odbywa się w sposób należyty. Takie przedsiębiorstwa są przecież narażone na różnego rodzaju kontrole w szczególny sposób, w związku z czym wszystko powinno tam być zapięte na ostatni guzik pod absolutnie każdym względem. Do wyboru są dwa sposoby rozwiązania kwestii rachunkowych, ponieważ można zatrudnić osobę, która będzie się tym zajmowała na etacie, a w przypadku dużego podmiotu gospodarczego może to być nawet specjalna komórka od tych spraw. Drugą możliwością jest natomiast zlecenie realizacji tego rodzaju zadań profesjonalnemu biuru, które wykonuje takie zadania na rzecz rozmaitych podmiotów, oczekujących rzetelnej pracy księgowej.
Do dyspozycji wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców jest biuro rachunkowe, świadczące usługi na szeroką skalę, o czym przekonało się sporo podmiotów gospodarczych. Jeżeli chodzi o formę organizacyjną danej firmy, może to być na przykład spólka z o.o., spółka cywilna lub każda inna. Za każdym razem przedstawiciele tego biura radzą sobie ze wszystkimi księgowaniami, jakie są charakterystyczne dla danej formy organizacyjnej. Wśród klientów biura, o którym mowa, są między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilna, ale również partnerska, komandytowa i akcyjna. Także działalność jednoosobowa, ta popularna w dzisiejszych czasach, nie jest wykluczona przez profesjonalne biuro księgowe.
Do zadań biura należy nie tylko księgowanie poszczególnych kwot pieniędzy na właściwych kontach w ujęciu syntetycznym i analitycznym, ale również niezmiernie istotne jest dokonywanie przelewów w odpowiednim czasie, co często również należy do obowiązku tego podmiotu. Terminy dotyczą zarówno przelewu składek na ubezpieczenie społeczne i innych na konto ZUS, ale również zaliczki na podatek dochodowy, która co miesiąc trafia do Urzędu Skarbowego. Poza tym, ważne jest regularne płacenia rachunków, związanych z prowadzonym biznesem, a więc na przykład opłat za najem nieruchomości pod działalność, za gaz, prąd, telefon i Internet. Przelewane muszą być wynagrodzenia, a w dużej firmie jest ich zapewne całkiem sporo. Przed ich wypłatą niezwykle ważne jest oczywiście prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia netto, którego bazą jest pensja brutto, pomniejszona o składki ZUS i zaliczę na podatek dochodowy. Wyliczenie wynagrodzenia brutto nie stanowi żadnego problemu dla profesjonalnego księgowego, który ma często duże doświadczenie w tej materii.
Płacenie rachunków na rzecz dostawców również powinno się odbywać w terminie. Poza regulowaniem zobowiązań, do zadań rachunków należy przede wszystkim właściwe umiejscowienie danej operacji gospodarczej na kontach po stronie Winien oraz Ma, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Księgowy często ma też za zadanie ewidencjonowanie podatku VAT, który przecież może być rozliczany przez podmiot gospodarczy.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software