Księgowość w rękach profesjonalistów

Firm, oferujących prowadzenie księgowości stale przybywa. Jest to związane nie tylko z dużym zapotrzebowaniem na tego typu usługi, ale także z tym, że obecnie do ich prowadzenia nie trzeba posiadać żadnych specjalnych uprawnień. Niestety wiąże się to ze znacznym obniżeniem jakości usług, dlatego każdy przedsiębiorca, który planuje skorzystanie z outsourcingu księgowego powinien bardzo uważnie wybierać biuro, z którym zamierza podpisać umowę. Zwykle współpraca trwa przez wiele lat, dlatego tym bardziej istotne jest dokładne sprawdzenie firmy, której powierzone będą istotne dla przedsiębiorstwa dokumenty.

Wybór biura nie jest łatwy. W najlepszej sytuacji są osoby, które mogą w tej kwestii poradzić się swoich znajomych, korzystających z tego typu usług. Rekomendacja zaufanej osoby to z pewnością dobry powód, aby wybrać dane biuro rachunkowe opole. Jednak nie można też zapominać o tym, że każde przedsiębiorstwo wymaga nieco innego podejścia, które uzależnione jest od branży, w której funkcjonuje. Z tego względu nie zawsze biuro polecane przez znajomych będzie dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim trzeba bowiem sprawdzić, jaki jest zakres usług i czy w polecanym podmiocie pracują specjaliści znający się na branży, w której prowadzimy działalność. Kwestią równie ważną jest oferta – nie wszędzie można skorzystać z takich samych usług, więc warto porównać przynajmniej kilka biur, aby zobaczyć, które będzie nam najbardziej odpowiadać.
W związku z brakiem konieczności posiadania uprawnień zawodowych, w niektórych biurach zatrudnia się osoby bez kwalifikacji lub posiadające minimalne kwalifikacje. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że stwarza to spore ryzyko związane z możliwością popełniania błędów rachunkowych. Zanim więc podpiszemy umowę warto sprawdzić kilka rzeczy, czyli:
czy biuro zatrudnia osoby mające licencje doradców podatkowych – mają one szeroką wiedzę, przewyższającą wymagania stawiane do otrzymania różnego rodzaju certyfikatów,
ile jest w biurze osób posiadających certyfikaty zawodowe lub licencje,
kto sprawuje nadzór nad osobami bez uprawnień w przypadku, gdy licencjonowany doradca przebywa na urlopie lub zwolnieniu chorobowym,
nad jaką liczbą osób bez uprawnień sprawuje nadzór osoba posiadająca uprawnienia zawodowe,
jakie jest doświadczenie zawodowe osoby bez uprawnień, która będzie obsługiwać naszą firmę i czy taka osoba posiada inne certyfikaty zawodowe, np. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Niemniej ważne przy wyborze biura jest to, czy posiada ono polisę OC i w jakiej wysokości. Zgodnie z prawem każdy podmiot oferujący usługowe prowadzenie rachunkowości i księgowości powinien takowe ubezpieczenie posiadać – w praktyce niestety bywa różnie. Warto więc sprawdzić, kiedy zawarta była polisa, jaka jest jej kwota oraz jakie obejmuje szkody. Kwota odpowiedzialności powinna obejmować wszystkie zdarzenia i to zarówno pierwsze, jak i każde kolejne. Oczywiście za błędy odpowiedzialność zawsze ponosi przedsiębiorca i to on musi się liczyć z kosztami, ale dzięki polisie może liczyć na odszkodowanie.

 
 
 
 
Live Chat Software