Kwota wolna od podatku

20 marca 2015

Aktualności

Według polityków Sojuszu, Polska jest krajem, który na tle innych wykazuje najniższy wskaźnik kwoty wolnej od podatku. Na chwilę obecną jest to niewiele ponad 3000 złotych, natomiast SLD pracuje nad zmianami, wedle których kwota wolna od podatku ma wynosić około 6700 złotych. Do tego ów podatek ma być związany z corocznym indeksowaniem. Póki co, o projekcie można powiedzieć, iż jest dopiero w fazie przygotowywania. Zaledwie kilka dni temu projekt ujrzał światło dzienne i dopiero przyjdzie czas na konsultacje i wprowadzanie zmian, które w dużej mierze będą oparte także na zgłaszanych uwagach. Pośród europejskich krajów, Polska ma najniższy poziom kwoty wolnej od podatku. Już trzykrotnie wyższy poziom kwoty wolnej od podatku występuje w Grecji. Inne kraje, jeśli ów kwotę przeliczyć na złotówki, mogą się poszczyć kilku bądź kilkunastokrotnie wyższą kwotą, która jest zwolniona od podatków. Projekt ma na celu przynieść wiele korzyści określanych, jako „cywilizacyjne”, bowiem obecna sytuacja jest działaniem szkodliwym dla całego społeczeństwa. Argumentem przeważającym za wprowadzaniem zmian w kwestii, jaką są podatki, a do tego powodem, który w efekcie końcowym przyniósł aktualny projekt, jest odwołanie się do istniejącej definicji pojęcia minimum biologicznej egzystencji. Tę, co roku oblicza Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Wedle tak sporządzanych wyliczeń, w Polsce opodatkowywane są dochody, będące na poziomie niższym niż minimum biologicznej egzystencji. Według SLD i ów projektu, kwota wolna od podatku winna być na takim poziomie, ile wynosi roczne minimum egzystencji biologicznej zwiększanej co roku o wskaźnik wzrostu gospodarczego, co wynika z zapisu rządowego w ustawie budżetowej. Wzrost gospodarczy ma na celu bowiem przynosić korzyści przede wszystkim tym najbiedniejszym, stąd potrzeba jest zmian, aby najmniej zamożni obywatele mogli korzystać z tego, co przynosi ogólnie społeczeństwu i państwu, wzrost gospodarczy. Z jednej strony mogłoby się wydawać, iż rozwiązanie takie nie będzie z kolei korzystne dla państwa. Z drugiej jednak strony, autorzy projektu podkreślają, że w dość krótkim czasie ta teoretyczna różnica ulegnie wyrównaniu, ponieważ najmniej zamożni konsumenci, to co zyskają dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, szybko skonsumują. Wzięto pod uwagę również możliwość, że część z otrzymanych przez najmniej zamożnych pieniędzy, z jakiegoś powodu nie zostanie wydana przez okrągły rok, choć wydaje się to być sytuacją absurdalną, do której raczej nie dojdzie. Jeśli jednak wziąć pod uwagę, iż sytuacje takie zaistnieją, maksymalne uszczuplenie puli finansowej dla państwa wynosić będzie do 4 miliardów złotych. W lutym projekt ten został odrzucony, ze względu na przegłosowanie przez inne partie. Z kolei definicja, jaką przyjął Instytut Pracy i Spraw Socjalnych mówi o tym, że „minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego człowieka”. Uznaje się zatem, że kwota wolna od podatku powinna być uzależniona od sytuacji materialnej danej osoby. Według obecnie obowiązujących przepisów, dochody, które nie podlegają opodatkowaniu, nie mogą przekraczać kwoty 3091 złotych. Tak zwana kwota zmniejszająca podatek to 556,02 złotych. Jeśli dochód podatnika pozostaje niższy lub równy 85 tys. 528 zł, wysokość należnego podatku jest równa różnicy 18% dochodu oraz kwoty 556,02zł. Dochód, który przekracza kwotę 85 tys. 528 zł, podlega opodatkowaniu w wysokości 32%. Jak widać zdecydowanie podzielone są zdania na temat tego, na jakim poziomie winna się znajdować kwota wolna od podatku pomimo, iż Polska pozostająca w tej kwestii pośród państw europejskich niemalże na samym końcu, wypada niekorzystnie. Ponadto najmniej zamożni nie mają szans korzystać ze wzrostu gospodarczego. Podatki wciąż więc budzą wiele wątpliwości nie tylko wśród „władz”, które zajmują się tworzeniem projektów i dostosowywaniem ich pod różnym kątem, ale i pośród przeciętnych obywateli, którzy muszą się z nimi zmagać na co dzień.

Pracownik jednego z biur rachunkowych w Opolu

 
 
 
 
Live Chat Software