Leasing a działalność gospodarcza

W dzisiejszych czasach każdy właściciel działalności gospodarczej pragnie mieć w pełni wyposażoną firmę. Mowa jest tutaj o wszelkich dodatkach, które ułatwiają pracę. Zaliczymy do nich wyposażenie biura, ale również telefony i samochody służbowe. Jeśli chodzi o samochody, to tutaj można bardzo długo i intensywnie dyskutować na temat form załatwienia samochodów służbowych konkretnej firmy. Samochód w firmie często jest podstawowym narzędziem pracy. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem jest zakup samochodu za gotówkę. Jednakże drugim sposobem jest leasing. W tej sytuacji warto postawić sobie pytanie czym jest leasing?

Przede wszystkim jest to jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W ramach takiej umowy jedna ze stron umowy, to jest finansujący bądź leasingodawca, przekazuje drugiej stronie, czyli korzystającemu, leasingobiorcy, prawo do korzystania z określonej rzeczy. Najczęściej jest to oczywiście samochód. Każda umowa musi obejmować oczywiście okres czasu, a razem z nim wysokość ustalonych rat leasingowych. Zostają one ustalane zależnie od modelu samochodu, rocznika oraz wyposażenia samochodu. Jest to na tyle korzystne rozwiązanie, gdyż pozwala nam to na ratalny wykup samochodu. Dodatkowo koszty rejestracji, ubezpieczenia oraz konserwacji samochodu nas nie dotyczą, gdyż zajmuje się tym bezpośrednio firma leasingowa. Warto wiedzieć, że nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa, gdzie lease oznacza nająć, wydzierżawić. Taka forma samochodu firmowego poniekąd jest wypożyczeniem samochodu, gdyż wszystkie dokumenty są na firmę leasingową. Jeśli chodzi o korzyści płynące z takiego rozwiązania, to jest ich bardzo wiele. Znajdziemy wśród nich niewielkie zaangażowanie własnego kapitału. Są takie umowy, w których płatność ratalna zaczyna się dopiero od następnego miesiąca. Warto wspomnieć o optymalizacji obciążeń podatkowych, czyli o tak zwanej tarczy podatkowej. Dodatkowo istnieje możliwość rozliczenia podatku VAT.

Leasing jest oczywiście regulowany prawnie przez kodeks cywilny. Umowy leasingowe obejmują artykuły 7091 do 7098. Artykuły określają do jakich warunków zobowiązują się oby dwie strony. Przykładem może być następujący artykuł: „Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.”. Idealnie ten artykuł odzwierciedla formę ratalną leasingu oraz stanowi rewelacyjne wytłumaczenie samego znaczenia leasingu. Dodatkowo jest to artykuł, który świadczy o wiarygodności umów, a więc jeśli znajdziemy ten artykuł na umowie, możemy być spokojni o formę prawną podpisywanego dokumentu.

 
 
 
 
Live Chat Software