Małe biura zaoszczędzą na księgowości

Mniejsze placówki czy też biura rachunkowe bardzo często nie radzą sobie ze skomplikowaną księgowością. To właśnie ona przyczynia się do zwiększenia kosztów prowadzenia takiej działalności. Większe biura tego typu dają sobie radę z wszystkimi trudnościami, ale mniejsze obiekty skazane są bardzo często na porażkę.

Zmiany wróżą lepszą przyszłość
Na szczęście dzisiaj problem skomplikowanej księgowości, stał się ważny dla rządu. Widać to między innymi w najnowszej nowelizacji ustawy o rachunkowości, która mimo wszystko wniosła wiele ciekawych uproszczeń w zakresie księgowania. Rachunek zysków i strat w takim przypadku nie jest aż tak znaczący. Uproszenia bowiem wiążą się z tańszą księgowością. Od teraz biura rachunkowe nie są zmuszone do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zamiast tego mogą oni skorzystać z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Dla małych organizacji pozarządowych jest to bardzo istotna zmiana, ponieważ daje nadzieję na lepszą przyszłość.

Nie każdy skorzysta
Na tego typu zmianach spółka cywilna, zyska naprawdę dużo. Jest jednak pewien drobiazg z takiego zwolnienia, będą wyłączone niektóre jednostki. Jeśli biuro rachunkowe nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego wówczas nie, może skorzystać z nowego rozwiązania. Nie zmienia to jednak faktu, że ponad 52 tysiące małych biur rachunkowych korzystając z tego typu uproszczeń, będzie w stanie utrzymać się na rynku.

Co wnosi sam projekt.
Założenia związane z samą ustawą są dość proste do zrozumienia. Według właściwych ustaleń małe biura rachunkowe mają możliwość składania skróconych sprawozdań finansowych. W skład tych sprawozdań wchodzi bilans, rachunek zysków i strat oraz kilka innych dodatkowych informacji. Małe firmy nie muszą także sporządzać zestawienia zmian w obrębie własnego kapitału co na pewno, przekłada się na większą swobodę przepływu pieniędzy. Mniejsze jednostki nie muszą także publikować sprawozdań finansowych w Monitorze Spółdzielczym. Wcześniej każda jednostka niezależnie od swojej wielkości miała taki obowiązek. Sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego nadal będą obowiązywać w tym przypadku nie, ma możliwości zmiany. Co prawda z tych wszystkich założeń mogą cieszyć się jedynie biura rachunkowe i niektóre inne podobne jednostki. Właściciele banków czy też inne placówki inwestycyjne są wyłączone z możliwości zastosowania tych uproszczonych zasad. Część ze wspomnianych wyżej zmian zacznie obowiązywać już w 2016 roku.

 
 
 
 
Live Chat Software