Najważniejsze obowiązki biura rachunkowego

Z outsourcingu księgowego korzystają zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Jest to bardzo duża wygoda, ponieważ zdejmuje z przedsiębiorcy obowiązek prowadzenia ksiąg, samodzielnego rozliczania się z podatku dochodowego, czy chociażby przygotowywania listy płac. Oczywiście zakres prac jest bardzo różny i zależy przede wszystkim od oferty przygotowanej przez biuro oraz od kwalifikacji jego pracowników. Do podstawowych obowiązków biura najczęściej należy prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym zarówno książki przychodów i rozchodów, jak i ksiąg handlowych. Ponadto podmiot taki prowadzi też ewidencję na potrzeby podatkowe, czyli rejestry VAT oraz obsługuje kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, np. sporządzanie i składanie deklaracji zus, czy rozliczanie zasiłków, zwolnień itp. W zakres usług bardzo często wchodzi także kompleksowa obsługa kadr i płac, co jest bardzo ważne w przypadku firm zatrudniających pracowników zarówno na umowach cywilnoprawnych, jak na umowie o pracę.

Współpraca z biurem jest dla przedsiębiorcy dużym udogodnieniem, ale warto udzielić księgowemu pełnomocnictw, dzięki którym będzie on mógł w naszym imieniu składać różnego rodzaju deklaracje, czy kontaktować się z urzędem skarbowym, ZUS-em, czy innymi urzędami. Pozwala to zaoszczędzić naprawdę sporo czasu, dlatego wielu przedsiębiorców z takiej możliwości korzysta. Warto jednak pamiętać, że outsourcing księgowy nie zwalnia przedsiębiorcy ze wszystkich obowiązków administracyjnych, ponieważ to właściciel firmy musi dostarczyć księgowemu dokumenty, potrzebne do prowadzenia ksiąg. Czasy, kiedy trzeba to było robić osobiście na szczęście już minęły. Obecnie większość biur oferuje swoim klientom kontakt online i możliwość przesyłania dokumentów w formie elektronicznej. Taka forma współpracy jest znacznie wygodniejsza niż tradycyjne metody, a do tego niektóre biura udostępniają swoim klientom specjalne aplikacje do fakturowania online, co dodatkowo usprawnia współpracę.
Oprócz podstawowych obowiązków biura rachunkowe często oferują również szereg innych usług. Jedną z najczęściej poszukiwanych jest doradztwo podatkowe opole, w zakres którego wchodzi:
udzielanie profesjonalnych porad podatkowych,
analizowanie problemów podatkowych,
sporządzanie pism do ZUS i urzędów,
audyty podatkowe,
ocenianie oraz wyznaczanie obszarów ryzyka podatkowego,
ocenianie poprawności wszystkich rozliczeń podatkowych,
optymalizowanie obciążeń podatkowych,
porady podatkowe online,
sporządzanie raportów i rozwiązywanie problemów podatkowych związanych z przeprowadzonym audytem.
Ponadto przedsiębiorcy często korzystają również z:
doradztwa w kwestii wyboru formy prowadzenia działalności,
pomocy w zakresie rejestracji w ZUS i urzędzie skarbowym,
doradztwa w wyborze formy opodatkowania,
wsparcia w wypełnianiu dokumentacji rejestracyjnej,
doradztwa w zakresie rejestracji vat.
Jak więc widać zakres usług biura jest bardzo duży, ale trzeba pamiętać, że im więcej obowiązków powierzymy profesjonalistom, tym wyższa będzie cena usług.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software