O kasach fiskalnych w 2015 roku ciąg dalszy…

Biuro rachunkowe odwiedzamy coraz częściej, gdyż wraz z nowym rokiem pojawiło się mnóstwo zmian w zakresie rozmaitych dziedzin prawnych i nie tylko. Zmienne kwestie dotyczące VAT, podatków, umów i wielu innych wprowadzają spory mętlik, z którym przychodzi mierzyć się pracodawcom, właścicielom rozmaitych firm, a także pracownikom, czy też osobom, które na przykład podejmują decyzję o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Z drugiej strony, także biuro rachunkowe ma obowiązek stosowania kas fiskalnych i ewidencjonowania obrotów w ten sposób. Obowiązkiem tym objęte są wszystkie czynności doradztwa podatkowego, a w kwestii tej nie ma znaczenia, jaki podmiot je świadczy. Kasa rejestrująca w biurach podatkowych świadczących usługi w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących własnej działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych, musi się pojawić już z dniem 1 marca 2015 roku. Obowiązek ten wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Kasy rejestrujące mają posłużyć podatnikom w celu ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego. Można powiedzieć, iż jest to zasada ogólna i mająca zastosowanie do wszystkich podatników, którzy świadczą tego typu usługi. Podstawowym kryterium decydującym o konieczności stosowania kas rejestrujących, staje się zatem nabycie statusu nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Zwolnieniom od tego obowiązku podlegają niektóre czynności oraz niektóre grupy podatników. Szczegółowo te wyjątki określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Z obowiązku tego są zwolnieni między innymi podatnicy, których uzyskany obrót w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczył kwoty 20,000 złotych. Trzeba jednak brać pod uwagę również ten szczegół, że możliwość zwolnienia z użytkowania kas rejestrujących, obowiązuje do 31 grudnia 2016 roku. Ze zwolnienia tego pomimo nie przekroczenia kwoty 20,000 złotych w poprzednim roku podatkowym, nie są zwolnieni ci podatnicy, którzy wcześniej zostali objęci obowiązkiem stosowania kas fiskalnych. W związku ze stosowaniem kas fiskalnych, istnieje wiele ograniczeń, obowiązków i refundacji. Dla przeciętnej osoby mogą być trudne do zrozumienia niektóre kwestie, a nawet większość z nich. Aby uzyskać poradę prawną, zrozumieć, do jakich przepisów należy się stosować, a jakie zwolnienia przysługują ściśle określonej grupie podatników, warto skorzystać z usług, jakie oferuje biuro rachunkowe. Opole to tylko jedno z miast, w którym z powodzeniem znaleźć możemy profesjonalną i fachową pomoc. Niezbędną w tym wypadku, bowiem każdy pracodawca niezależnie od tego, jak dużą firmą ma na swoich barkach, musi stosować się do z góry narzuconych przepisów. Wykonywać czynności zgodnie z przyjętymi ustawami, bowiem doskonale nawet przeciętna osoba zdaje sobie sprawę, iż niezastosowanie się do przepisów może być związane z wysokimi karami i niepożądanymi sankcjami. Już samo rozporządzenie, które pojawiało się w listopadzie 2014 roku, to cała gama zapisów, przez które trzeba przebrnąć, aby zyskać świadomość co można, co przysługuje i jakie są obowiązki. W rozporządzeniu między innymi pojawił się cały katalog czynności, wedle których zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania z pomocą kasy fiskalnej nie przysługuje. Jest to między innymi dostawa gazu płynnego oraz części do silników, części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, sprzętu fotograficznego, jednak z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych oraz wielu innych. Ponadto zalicza się w tym wypadku świadczenie usługi, takich jak przewozy osób i bagażu podręcznego taksówkami, przewozy pasażerskie w samochodowej komunikacji, badania i przeglądy techniczne pojazdów oraz wiele innych.

 
 
 
 
Live Chat Software